WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Toekomst Protestantse Gemeente Deventer

Hier kunt u het document ‘Koersen op de toekomst’ lezen.

De rapportage komt tot een drietal scenario’s hoe we als gemeente verder kunnen gaan en welke keuzes we daarvoor moeten maken. Die scenario’s betreffen keuzes over het functioneren van onze gemeente, onze positie ten opzichte van de stad, regio en wereld, de bestuurlijke organisatie, de personele invulling en de financiën.

De kerkenraad nodigt u nu uit om in een gemeenteberaad op 15 juni over deze scenario’s en de achterliggende visies met elkaar in gesprek te gaan zodat er gezamenlijke keuzes kunnen worden gemaakt. Daarvoor kunt u zich inschrijven via het aanmeldformulier op de website, te vinden onder activiteiten. U kunt zich ook op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch aanmelden bij het kerkelijk bureau via telefoonnummer 0570-645962.

Voor wie dat wil zijn er ook geprinte versies van het rapport beschikbaar. Deze zijn op te vragen bij het kerkelijk bureau.