regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Privacyverklaring lebuinuskerk.nl

De volgende organisaties zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring: 

Protestantse Gemeente Deventer 
Kleine Poot 7 
7411 PE Deventer 
https://pgd.lebuinuskerk.nl/  
kerkenraad@lebuinuskerk.nl  
KVK: 77992989 

Diaconie Protestantse Gemeente te Deventer 
Kleine Poot 7 
https://diaconie.lebuinuskerk.nl/ 
diaconie@lebuinuskerk.nl  
7411 PE  DEVENTER 
KVK: 76365824 

Stichting Erfgoed Lebuinuskerk 
Kleine Poot 7 
7411 PE DEVENTER 
https://zakelijk.lebuinuskerk.nl/ 
zakelijk@lebuinuskerk.nl  
KVK: 55620302 

Stichting Vrienden van de Grote of Lebuinuskerk 
Kleine Poot 7 
7411 PE DEVENTER 
https://vrienden.lebuinuskerk.nl/ 
vrienden@lebuinuskerk.nl  
KVK: 41245173 

Stichting Lebuinusconcerten 
Kleine Poot 7 
7411 PE DEVENTER 
https://concerten.lebuinuskerk.nl/ 
concerten@lebuinuskerk.nl  
KVK: 41244793 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Eerdergenoemde organisaties verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Naam 
 • Adres en woonplaats 
 • Telefoonnummers 
 • E-mailadres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IBAN (voor periodieke giften)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lebuinuskerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Eerdergenoemde organisaties verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verwerken van uw e-mail berichten via het contactformulier of via rechtstreekse e-mail 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Verwerken van bestellingen van toegangskaarten 
 • Verwerken van uw gift of bijdrage

Geautomatiseerde besluitvorming 

Eerdergenoemde organisaties nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Eerder genoemde organisaties bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Naam – 2 jaar 
 • Adres en woonplaats (alleen bij bestelling van toegangskaarten) – 2 jaar 
 • Telefoonnummer (alleen bij bestelling van toegangskaarten) – 2 jaar 
 • E-mailadres – 2 jaar 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website – 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden 

Eerdergenoemde organisaties verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de werking van de website of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eerdergenoemde organisaties blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Eerdergenoemde organisaties gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door eerdergenoemde organisaties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lebuinuskerk.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Eerdergenoemde organisaties willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Eerdergenoemde organisaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lebuinuskerk.nl. 

Raam Lebuinuskerk, ©Eerde Bruining
©2018 Eerde Bruining
Koororgel, ©Eerde Bruining