Geef  VANDAAG,
voor de kerk van MORGEN

Doet u ook mee?


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info

De Lebuinuscantorij

De Lebuinuscantorij bestaat uit rond de vijfentwintig enthousiaste amateurzangers. Het koor staat onder leiding van cantor-organist Kirstin Gramlich en zingt één keer per maand in de zondagse viering en daarnaast op kerkelijke hoogtijdagen. De Lebuinuscantorij stelt zich steeds in dienst van de liturgische context.

Repertoire

Het repertoire bestrijkt behalve liturgische gezangen een aanzienlijk deel van de koorliteratuur. Naast werken uit de renaissance, barok en romantiek schuwt de Lebuinuscantorij moderne onbekende werken in vreemde talen niet. De lofzang van de Heer kent immers elke taal.

De hoogtepunten van het kerkelijk jaar – Kerst en Pasen – zijn voor de Lebuinuscantorij steeds weer momenten om de rijke schat van de geestelijke muziek aan bijzonder veel mensen te mogen laten horen. Zo’n achthonderd bezoekers komen naar de Grote of Lebuinuskerk om de kerkelijke feesten te vieren in deze schitterende ruimte met prachtige muziek. Vaak voert het koor grootschaliger werken uit van bijvoorbeeld Bach, Monteverdi, Schütz en Britten, soms met begeleiding van een professioneel instrumentaal ensemble en solisten. Naast deze muzikale uitdagingen levert de Lebuinuscantorij een essentiële bijdrage aan de gemeentezang. Het nieuwe Liedboek levert een grote schat aan vertrouwde en nieuwe liederen. Het levend houden van de lofzang voor de Eeuwige en de verdieping van de verkondiging door koormuziek zijn belangrijke doelen van de Lebuinuscantorij.

Scholing

De Lebuinuscantorij hecht veel belang aan een goede kwaliteit van de muzikale bijdrage die zij levert aan de diensten. Stemvorming, voor het koor als geheel alsook voor de diverse stemgroepen en individuele koorleden, staat daarom regelmatig op het programma. Hiervoor werken we samen met professionals, zoals de Deventer’ operazangeres Esther Linssen. In 2018 volgde de Lebuinuscantorij een workshop van de wereldvermaarde The King’s Singers.

Jubileum

In 2020 bestaat de Lebuinuscantorij 25 jaar. Dit jubileum gaat niet ongemerkt voorbij. Een voorbereidingscommissie is druk bezig met het organiseren van een viering van deze kwart eeuw kerkmuziek. Tijdens een speciaal evenement in de zomerperiode brengt het koor diverse werken ten gehore en uiteraard kun jij daar bij zijn. Houd deze website in de gaten voor meer informatie zoals datum, tijdstip en programma.

Interesse om mee te zingen?

Heb je een geschoolde stem en ruime koorervaring en houd je ervan om diepgravend met muziek aan de slag te gaan? Misschien is de Lebuinuscantorij dan iets voor jou!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met cantor-organist Kirstin Gramlich: organist@lebuinuskerk.nl of (06) 42496414.

Repetitie

De Lebuinuscantorij repeteert twee keer voorafgaand aan een dienst, op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Een zorgvuldige zelfstandige voorbereiding van noten en tekst middels midi-bestanden is noodzakelijk. Na een of twee keer deelnemen neemt de dirigent een stemtest af.

Liedboekcantorij

Dit koor is ontstaan uit bestaande koren, na de samenvoeging van de wijkgemeentes uit drie kerkgebouwen. Het koor heeft alle mogelijkheden voor enthousiaste zangers en zangeressen, die graag mee willen zingen. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de stemmen en het gehoor. Een geschoolde stem is niet direct een eerste vereiste. Naast het plezier in zingen, is er ook ruimte voor ontmoeting; vanaf 19.30 uur is een ieder hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee.
Wij nodigen u graag uit om te komen kijken en meezingen op onze wekelijkse oefenavond.

 

Doelstelling: het koor ondersteunt de gemeente bij het zingen van liederen uit het nieuwe liedboek.

Optredens: het koor streeft ernaar om minimaal één keer per zes weken de gemeente te ondersteunen bij de zondagse viering.

Repertoire: naast het instuderen van veel meerstemmige Nederlandse liederen, is er ook ruimte om liederen in het Engels, Duits, Frans of andere talen te zingen.

Leiding en samenstelling: het koor staat onder leiding van een zeer enthousiaste dirigent, Miranda Stevels. Het koor bestaat momenteel uit 27 leden.

Repetitieavond: wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in Het Open Hof, Karel de Grotelaan te Deventer. (Gratis parkeergelegenheid.)
Aanmelden kan bij: Fenny Borger tel. 635419, Ida Smeijers tel. 789822, Tonny Scholten tel. 635100

De Torenvalkjes

Zingen is voor veel kinderen, van binnen en buiten de kerk, de leukste manier om een band met onze prachtige oude Lebuinus op te bouwen. De Torenvalkjes zijn een groep kinderen van 5 tot 9 jaar oud die veel van zingen houden en bovendien een en ander over muziek willen weten. Ze zingen voornamelijk Nederlandse liederen van Annie M.G. Schmidt, het Liedboek, canons en veel ander moois. Af en toe komt ook een lied in het Engels, Frans en zelfs het Latijn voorbij. Daarmee maken we kennis met onze stem, met de muziek en met de taal waarin die klinkt. Meestal sluiten we de les af met een leuk muziekspel. Met het zingen wordt ook basiskennis over muziek doorgegeven. De kinderen leren de toonladder en hoe deze werkt, ze leren notensleutels schrijven, ritmes klappen en veel meer. Hoogtepunt is al sinds meerdere jaren het Kinderkerstfeest. Daarvoor wordt een prachtig kerstspel met engelen, herders, Maria, Jozef en het kindje en natuurlijk met prachtige kerstliedjes voorbereid. Regelmatig zingen de Torenvalkjes ook buiten de Lebuinuskerk, bijvoorbeeld in de Bibliotheek Deventer.

 

De repetities zijn elke vrijdag 16.30 uur tot 17.15 uur in de Lebuinuskerk

 

Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Kirstin Gramlich: kirstin.gramlich@lebuinuskerk.nl