WELKOM IN DE LEBUINUSKERK


Geef  VANDAAG,
voor de kerk van MORGEN

Doet u ook mee?


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info

Lebuinuscantorij - Laudate (Knut Nystedt)

Gemeentelied Pasen 2021: U zij de Glorie

Kerstvideo Lebuinuskerk Deventer 2020

Lebuinuscantorij - Maria durch ein Dornwald ging

Torenvalkjes - Midden in de winternacht

Startzondag 2020

Lebuinusgemeente - Pinksterlied 2020

Lebuinuscantorij - Spiritus Sancti Gratia

Pinksteren 2020 Lebuinuskerk Deventer

Lebuinuscantorij - Cantate Domino

Torenvalkes - Sing a song for the peace of the people