regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Lezing door Mink de Vries over (post?)moderne devotie

28 maart 2023 - 20.00

Zoals eerder uitgebreider vermeld in De Wervel, vragen we nogmaals aandacht voor de lezing van de heer Mink de Vries van de “Actuele Moderne Devotie Beweging” in het kader van het Geert Grote Jaar. De lezing vindt plaats op dinsdagavond 28 maart.

Mink de Vries is docent Levensbeschouwing & Maatschappijleer en diaconaal-jongerenwerker, en ook actief in het promoten van de spirituele beweging in de traditie van Geert Grote. We zien uit naar een sprankelend verhaal dat ook ons vandaag kan inspireren. Geert Grote was van rijke komaf, maar deed afstand van zijn welgestelde leven, om zich in te zetten voor armen en zieken, vooral tijdens de grote pestepidemieën vanaf halverwege de 14e eeuw. Hij was de stichter van de woongemeenschappen van de Zusters des Gemeenen Levens en iets later ook van de Broeders des Gemeenen Levens. Dit waren gemeenschappen van leken die hun meditatieve leven omzetten in maatschappelijke actie, o.a. door belangeloze zorg voor zieken en stervenden.

Ook in onze tijd is er nog altijd veel aandacht voor deze leefwijze waarbij het erom gaat hoe je vanuit geestelijke hernieuwing van je leven in actie kunt komen in de zorg voor je medemens en je omgeving.

We hopen op veel belangstelling! Graag zien we je op 28 maart 2023, om 20.00 uur in de Magistraatskapel (Lebuïnuskerk).

Taakgroep Kerk in de Stad