regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Laatste zondag van het kerkelijk jaar – ds. Saar Hoogendijk – m.m.v. Lebuinuscantorij

20 november 2022 - 10:00

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Deze ‘Eeuwigheidszondag’ staat in het hoopvolle teken van Gods dragende liefde die boven onze aardse dagen uitgaat. Het licht van Pasen is daarvan het even krachtige als kwetsbare teken. Bij iedere naam die genoemd wordt, brandt een kaars – teken van Pasen, van vertrouwen dat de dood niet het laatste woord heeft. In dat licht gedenken we de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar. Er klinkt muziek, het is stil, we horen woorden en zingen liederen – al die dingen die ons boven onszelf uit tillen. We vermoeden er iets in van Gods troostende aanwezigheid. Onze tijd is ingebed in Gods eeuwigheid. Er is tijdens de viering ook gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken voor iemand die korter of langer geleden overleden is.

m.m.v. de Lebuinuscantorij o.l.v. Kirstin Gramlich en organist Wim Diepenhorst

voorgangers ds. Saar Hoogendijk en ds. Wim de Jong

U bent van harte uitgenodigd om deze viering in de kerk bij te wonen. De dienst is ook online te volgen via onze website.

Na afloop van deze dienst wordt er koffie en thee geschonken. U bent ook daarbij van harte welkom.