regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Kerstnachtdienst – ds. Saar Hoogendijk m.m.v. de Lebuinuscantorij.

24 december 2023 - 22:30

Kerstnachtviering

Voorganger: ds. Saar Hoogendijk m.m.v. de Lebuinuscantorij.

Thema: Zing, vecht (?), huil, bid, lach…!

Lezingen: Jesaja 9, 1-8 en Lucas 2, 1-20

‘De wereld is nooit klaar voor de geboorte van een kind’, dicht Wislawa Szymborska. Hoe we advent ook hebben beleefd, het is ontegenzeglijk middenin de winternacht dat het Kind van Godswege wordt geboren. Jezus, bron van licht en vreugde, Gods vrede in onze handen gelegd. Hij zet ons aan tot een leven om vól voor te gaan. Zing, vecht, huil en zo meer. 

De deuren voor de kerstnacht dienst gaan open om 21.45u.  Reserveren is niet mogelijk.