regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

7e zondag na Pinksteren – ds. Saar Hoogendijk

16 juli 2023 - 10:00

7e zondag na Pinksteren

Voorganger: ds. Saar Hoogendijk.

U bent van harte welkom bij deze viering in de Lebuinuskerk. De dienst is ook online mee te vieren via deze website.

Lezingen: Jesaja 55: 6-13 en Matteüs 13: 1-9.18-23

Jezus spreekt in gelijkenissen en wat is dat een fijne vorm om over de ‘geheimen van het Koninkrijk’ te leren. Een vertelling die je van verschillende kanten kunt benaderen en die om duiding vraagt. Dat brengt gesprek op gang. Wanneer en hoe valt het zaad in goede aarde?

Pisang voor Papua
Ook dit jaar steunt de Lebuinusgemeente het vrouwenproject P3W in West-Papua. Na de dienst wordt hiervoor gecollecteerd. Johanna Koerni, een van onze Papuagemeenteleden, bakt deze zondag ook weer overheerlijke pisang goreng (gebakken banaan). Deze worden na de dienst verkocht voor dit goede doel en ze kosten 1,50 euro per stuk. U kunt ze vooraf al bestellen door een e-mail te sturen naar pisangvoorpapua@gmail.com.