regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

8e zondag na Pinksteren – ds. Saar Hoogendijk

23 juli 2023 - 10:00

8e zondag na Pinksteren

Voorganger: ds. Saar Hoogendijk.

U bent van harte welkom bij deze viering in de Lebuinuskerk. De dienst is ook online mee te vieren via deze website.

Lezingen: Wijsheid 12: 13.16-19 en Matteüs 13: 24-30.36-40

De gelijkenis van de zaaier komt bij een heikel punt: hoe bestaat het dat goed en kwaad in de wereld samen op gaan? Graan en onkruid groeien door elkaar. Gods geduld is groot; in het apocriefe boekje Wijsheid klinkt de hoop dat zondaars naar God kunnen terugkeren.

Na afloop van de dienst wordt in de kerk koffie en thee geschonken. U bent ook daarbij van harte uitgenodigd.