regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerkdienst
ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

3e zondag na Pinksteren – ds. Wim de Jong, m.m.v. de Lebuinuscantorij

18 juni 2023 - 10:00

3e zondag na Pinksteren

Voorganger: ds. Wim de Jong, m.m.v. de Lebuinuscantorij.

U bent van harte welkom bij deze viering in de Lebuinuskerk waaraan de Lebuinuscantorij haar medewerking verleent. De dienst is ook online mee te vieren via deze website. De Lebuinuscantorij zingt onder meer een bewerking van Psalm 100 van Mendelssohn en het Benedicam Dominum van Praetorius.

Lezingen: Jesaja 12:1-6, Matteüs 9:35 – 10:15

We lezen dat Jezus zijn leerlingen roept en op pad stuurt om in woord en daad de mensen te vertellen dat het Koninkrijk van God nabij is. In die opdracht ligt ook veel nadruk op de kwetsbaarheid waarmee ze op weg mogen. Die kwetsbaarheid lijkt zelf de weg te zijn waarmee de toekomst van God zichtbaar mag worden.

Na afloop van de dienst wordt in de kerk koffie en thee geschonken. U bent ook daarbij van harte uitgenodigd.