regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

2e zondag na Pinksteren – ds. Saar Hoogendijk

11 juni 2023 - 10:00

2e zondag na Pinksteren

Voorganger: ds. Saar Hoogendijk.

U bent van harte welkom bij deze viering in de Lebuinuskerk. De dienst is ook online mee te vieren via deze website.

Lezingen: Jesaja 57: 14-21 en Matteüs 9: 9-13

‘De levensadem die Ik hun gegeven heb’, profeteert Jesaja op deze eerste zondag na Trinitatis en deze tweede zondag na Pinksteren. Nu Pasen en Pinksteren zijn gevierd gaat het erom of de Geest haar werk kan doen in het gewone leven. ‘Barmhartigheid wil ik, geen offers’, haalt Jezus de profeet Hosea aan. We horen over keerpunten in het leven. Vergeving, genezing en bekering grijpen in elkaar.

Na afloop van de dienst wordt in de kerk koffie en thee geschonken. U bent ook daarbij van harte uitgenodigd.

Nieuw in of benieuwd naar de Lebuinuskerk?

Na afloop van de dienst is er tevens gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en wat meer te horen over het eigene van onze kerkgemeente. Er zijn enkele gemeente- en kerkenraadsleden aanwezig, waaronder ds. Saar Hoogendijk. Ook mensen die eerder dit jaar een ‘Ken je Kerk-bijeenkomst’ bezochten zijn van harte welkom om hun bevindingen en vragen tot nu toe te delen.

De bijeenkomst is van 11:30 uur tot uiterlijk 12:30 uur in de consistorie van de kerk.