regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

20e zondag na Pinksteren – ds. Wim de Jong

23 oktober 2022 - 10:00

20e zondag na Pinksteren

Voorganger: ds. Wim de Jong

Van harte welkom in deze viering, die als thema heeft: Wat staat er in het midden? In
de Lucas-lezing ontmoeten we de Farizeeër en de tollenaar die beiden in de tempel
komen om te bidden. De eerste zeer opzichtig, de tweede bescheiden, nederig zelfs.
De één plaatst zich in het midden en de ander op afstand. Het stelt ons de vraag:
Waar staan wij zelf? Plaatsen we ons zelf in het midden of geven we de ander/Ander
ruimte? Een spannende vraag ook in de manier waarop wij als mensen omgaan met
de aarde. Draait alles om de mens of hebben we een bescheidener rol te spelen?
Hierbij sluit ook de lezing uit Jeremia aan, waarbij de relatie tussen mens en de regen
op een bijzondere manier aan de orde komt. de dienst is online te volgen via onze website. na de dienst is er koffie,thee en limonade.