regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

UIT DE KERKENRAAD VAN 22 JUNI 2022

In onze vergadering schoven twee personen aan ter oriëntatie. Onze nieuwe predikant en de beoogd opvolger van onze vertrekkende scriba Marinka, namelijk Wouter Lubberts.

Stand van zaken invulling vacature predikant
Nu de invulling van de vacature rond is, bespraken we de nodige praktische vervolgacties: afronding formaliteiten met de classis, borging 0,9 fte voor beide predikanten, afscheidsmoment van Wim in Goor, verdieping kennismaking met kerkgemeenschap, bevestigingsdienst van Wim in de Lebuinus en ontbinding van de beroepingscommissie.

Evaluatie vanuit steungroep Machtab en Ahmed
Vanuit de groep kregen we een gedegen evaluatie. Fijn en helder dat we dit aangereikt kregen. Ervaringspunten zijn erin opgenomen. Ook is de vraag toegevoegd om één en ander te delen met de kerkgemeenschap en ook in dat beraad verschillende beleidsvragen aan de orde te stellen. Wij hebben besloten om eerst als kerkenraad deze evaluatie en mogelijke beleidsvragen tegen onze beleidslijn uit 2019 te leggen. Daarna als mogelijke vervolgstap een gemeenteberaad te houden.

Concept Nieuwe Beleidsplan 2022-2026
Hoewel er enige tijd overheen is gegaan, na onze besluiten over Koersen op de Toekomst lag er een nieuw conceptplan op tafel. Dank daarvoor aan de schrijvers en meedenkers! Naast de besluiten over de Toekomst hebben we tegelijk de evaluatie/ervaringen over structuur binnen PGD en de realities met de partners SEL en Vrienden van Lebuinus meegenomen.

Als algemeen beeld konden we zeggen dat er een goed concept ligt. De genomen besluiten zijn goed verwerkt. Ook hebben de genoemde evaluatie/ervaringen de aandacht gekregen die al mogelijk was (nadere uitwerking volgt nog). Wij hadden er een goed gesprek over in groepjes. Verschillende punten zijn nog benoemd die nadere aandacht vragen. Daarop zal het concept nog worden bekeken. Vanuit de gedachte dat één en ander tot tevredenheid wordt verwerkt is het concept vastgesteld. In gemeenteberaden spraken we elkaar over het rapport Koersen in 2021 en deelden we de hierover genomen besluiten. De verwerking hiervan, aangevuld met een paar andere zaken, is nu in een nieuw beleidsplan verwerkt. Het nieuwe plan zal in een gemeenteberaad van september aan u als kerkgemeenschap worden voorgelegd. Daarna volgt definitieve vaststelling.

Thema kerk, milieu en duurzaamheid
Er ligt een voorstel met de nodige concreetheid aan acties. Vanuit de milieudiaken, met betrokkenheid van alle diakenen en ook gemeenteleden die zich hadden aangemeld. We spraken onze waardering uit over het stuk. We namen concrete besluiten, waarvan u de nadere uitwerking zult gaan merken, over: Deelnemen aan platform Groene Kerken, het houden van een gemeenteberaad/startbijeenkomst over dit onderwerp (2e helft 2022), extra aandacht besteden aan FairTrade Kerk, verduurzamingsvoorstel maken voor Lebuinuskerk en Van Vlotenhof en het houden van een Themamaand Zorg voor de schepping in 2023.

UKRAINIAN PRAYER

De viering van Witte Donderdag werd afgesloten met het stuk “Ukrainian Prayer” van John Rutter. De Lebuinuscantorij heeft toen iedereen die het wil en kan uitgenodigd om hieraan mee te doen. De oudste Torenvalkjes en enkele gemeenteleden hebben toen de stap gewaagd. Het was een indrukwekkend moment.
Tijdens de voorbereiding voor de dienst van Pinksteren hebben Saar Hoogendijk en ik geconstateerd dat we hiermee eigenlijk niet na een keer kunnen stoppen. Iedereen loopt dag in dag uit met de zorgen om Oekraïne en wat zich daar op dit moment afspeelt. En juist met Pinksteren, het feest van alle talen, is het mooi en goed om dit gebed in Oekraïense taal wederom te zingen.
Ben je in staat om zelfstandig een koorpartij in te studeren? Doe dan mee.

PARTITUUR (pdf)

Sopraan (mp3 in zip-bestand)

Bas (mp3 in zip-bestand)

Tenor (mp3 in zip-bestand)

Alt (mp3 in zip-bestand)

PROJECT ‘TIJDENS DE STILTE’ MET MEDEWERKING VAN DE TORENVALKJES

De Torenvalkjes waren al vaak te zien en te horen in Deventer, maar zullen nu ook voor het eerst buiten de stad hun kunsten vertonen. In juni 2022 stappen de kinderen op de trein om in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen op te treden. Ze betreden het podium met het bekende Utrechtse kamerkoor Decamerone en het Nijmeegse koor Audite Nova van initiatiefnemer Hebe de Champaux. Ook kinderkoor ZingZang uit Amsterdam-Noord zingt mee. Met name naar de ontmoeting met het kinderkoor uit Amsterdam kijken de kinderen enorm uit. In mei zal er al een gezamenlijke repetitiedag in de Lebuinuskerk gehouden worden met veel muziek en gezelligheid. “Muziek heeft mij heel veel interessante en waardevolle ontmoetingen gebracht. Dat maakt musiceren extra rijk. Deze ervaring gun ik de kinderen ook van harte”, licht dirigente Kirstin Gramlich toe.

De vier koren zijn blij dat ze weer mogen optreden, omdat ook samen zingen in coronatijd vaak niet mogelijk was. Toch staan de koren tijdens de concerten nog eenmaal stil bij de pandemie. De muziek die de koren ten gehore brengen gaat over wat de periode van gedwongen stilte ons heeft gebracht.

Want nu de wereld zich opnieuw opent is het gemakkelijk om te vergeten dat de stilte ons óók liet nadenken. Bijvoorbeeld over de relatie tussen mens en natuurlijke hulpbronnen. Een van de werken die de koren zullen uitvoeren, Raua Needmine van Veljo Tormis is gebaseerd op oude Finse mythologie en nieuwere poëzie uit Estland. De koren worden begeleid door een sjamaantrommel. Ook het werk To see a world van Sven David Sandström nodigt het publiek uit om de kwetsbare schoonheid en balans in de natuur weer te herkennen.

De oude teksten laten zien dat de mens al heel lang nadenkt over deze thema’s. Maar er zullen ook nieuwe teksten klinken, van dichteres Claartje Chajes, ontstaan tijdens de coronatijd. Chajes is onder andere bekend van haar Amsterdamse Poëtische Buurtatlas. Een aantal van de gedichten zal door de kinderen van het kinderkoor worden voorgedragen. Want zij zijn het die de planeet van ons overnemen.

Concerten:

  • zondag 12 juni 15.00 uur Amsterdam, Dominicuskerk
  • zaterdag 18 juni 20.00 uur Utrecht, Geertenkerk
  • zondag 19 juni 15.00 uur Nijmegen, Titus Brandsma Memorial

Tickets en info: https://www.kinderkoorzingzang.nl/concerten.html

PASTORAAT START ACTIE “GEEF ME ER 5”

Op Pinksteren verstaan mensen elkaar in hun eigen taal en daarmee weten ze zich gekend.
Ook sommige ouderen uit onze gemeente hopen zich zo blijvend gekend te weten.
Ze komen soms niet meer in de kerk om na afloop van de dienst elkaar de hand of ‘de vijf’ te kunnen geven. Zij raken afhankelijker van gemeenteleden die hen willen bezoeken.

Daarom start de taakgroep Pastoraat met Pinksteren de actie ‘Geef me er 5!’. Daarmee bedoelen we 5 adressen om elkaar letterlijk ‘de vijf’ te kunnen geven, want elkaar ontmoeten is wezenlijk voor ons gemeente-zijn en daar kan jong en oud aan meedoen!
Met Pinksteren liggen op de bloementafel enveloppen klaar met 5 adressen die bij elkaar in de buurt liggen. We vragen ú als gemeente om de mensen die daarin genoemd worden eens te bezoeken. Het is zo’n vanzelfsprekend gebaar: elkaar ‘de vijf’ te geven, maar wilt ú nu zeggen: “Geef mij er maar 5!’ (en mocht dat teveel zijn: 1 of 2 adressen minder mag ook).

Wat houdt het precies in?
3x per jaar krijgt u een kaart om te bezorgen: een Kerst-, Paas- en verjaardagskaart.
We vragen u om iemand minimaal 1x per jaar een bezoekje te brengen – vaker mag natuurlijk altijd en nog eens bellen wordt meestal ook zeer op prijs gesteld.
Wanneer er op pastoraalgebied vragen of bijzonderheden zijn – die u màg doorgeven – dan zouden we het fijn vinden als u contact opneemt met iemand van de taakgroep pastoraat.

Help ons elkaar als gemeente in de taal van Pinksteren SAMEN te blijven verstaan!
Namens de taakgroep pastoraat hopen we u met Pinksteren of op een van de volgende zondagen te ontmoeten, waarop u zult zeggen: ‘Geef me er 5!’

Alvast bedankt,
Rommy Pebesma, voorzitter pastoraat

FESTIVAL ‘UITGEGRAVEN’ OP 28 MEI

Eindelijk is het zover: het Grote Kerkhof wordt op feestelijke manier heropend!
Vanaf zaterdag 14:00 uur start er een gevarieerd festivalprogramma rondom en in de Lebuinuskerk. Er is van alles te doen voor zowel jong als oud. Het buitenprogramma loopt tot ’s avonds door (zie www.hetdeventernieuws.nl/ & www.facebook.com/VerenigingCultuurOpHetGroteKerkhof).

Binnen in de kerk kun je van 13:00 – 17:00 uur terecht om:
– De toren te beklimmen (tot 16:00 uur)
Met extra om 14:00 uur en 15:00 uur een mooi verhaal over Franciscus in de geheimzinnige torenkamer
– In de crypte duiken. Om 14:30 en 15:30 uur wordt er voorgelezen over de ontmoeting van Moltor Zand met Lemolinus en zijn kerk van hout. En je kunt er een kleurplaat ophalen.
– Een licht ontsteken in de Magistraatskapel voor jezelf of voor een ander
– Een goed gesprek voeren, de koffie/thee en gesprekspartner staan voor je klaar
– Luisteren naar prachtige pianomuziek gespeelt door Jaap Eilander
– De verborgen verhalen van de Lebuinus ontdekken met de OR-code. Er is er één voor kinderen enéén voor volwassenen
– En tenslotte van de St. Vrienden van de Lebuinus een prachtig poëtisch cadeautje krijgen

VOSSENJACHT

UPDATE VAN BEROEPINGSCOMMISSIE

Beste gemeenteleden,

In onze vorige update over het beroepingswerk gaven wij aan ons te zullen bezighouden met het lezen van de ontvangen brieven en cv’s en met het bekijken van online beeldmateriaal om daarmee de kandidaten naast ons profiel te kunnen leggen.

Dit is ons gelukt! Wij hebben een selectie weten te maken en deze kandidaten hebben wij uitgenodigd om op 18 maart kennis te maken.

Tijdens deze gesprekken hebben wij de commissie opgesplitst in twee groepen met ieder eigen onderwerpen. De eerste groep richtte zich met name op verbinding van generaties, kerk in de stad, Lebuinuskerk als organisatie en of de kandidaat bijvoorbeeld zou willen verhuizen. De tweede groep richtte op theologische achtergrond, liturgie en muziek.

We hebben als commissie een leuke (en lange) dag gehad waarbij we allemaal met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan.

Vervolgens zijn we naar een aantal kerkdiensten gegaan om de kandidaten live te horen. Aansluitend is er met de kandidaten gesproken over de dienst en uiteraard over de functie van predikant in de Lebuinuskerk.

Vrijdag 22 maart is er een volgende gespreksronde en dan hopen wij als beroepingscommissie ons besluit te kunnen nemen.

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken. U kunt voor de zomer meer nieuws van ons verwachten.

Met vriendelijke groet,

De beroepingscommissie

Project 40-dagentijd: Ter tafel

In de viering, voor het hoogkoor, staat een grote tafel opgesteld in kruisvorm. Een tafel nodigt uit om elkaar te ontmoeten, om te vieren, en ons samen te verdiepen op weg naar Pasen. We volgen de weg van Jezus, die in de wereld gekomen is als licht in de duisternis, een God die onze broeder is. Het confronteert hem (en ons) ook met die duisternis. Hij baant er een weg doorheen, tot in de dood, tot op Pasen.

Waar Jezus voor staat komt kernachtig naar voren in het Onze Vader; hij leert het ons bidden. Iedere zondag doet een bede uit het Onze Vader mee, gekoppeld aan het evangelie. Er komt veel ter tafel. Wat kan er gedeeld worden aan inzichten, beelden, verhalen en hartige woorden, meelevend met de weg die Jezus ging?

 

DOE MEE

· Nieuw: Bordjes beschrijven

U kunt een papieren bord meenemen uit de kerk en daar in uw eigen handschrift het Onze Vader op schrijven, of een zin of woord uit het gebed. Mogelijk kleurt u het bord letterlijk of figuurlijk in, op eigen creatieve wijze. Graag weer meebrengen naar de kerk, waar we de grote tafel ermee dekken. U kunt eventueel ook bellen naar het kerkelijk bureau (tel. 645962), dan zorgen we dat u een bordje thuis krijgt om mee te kunnen doen.

Maak een foto van deze handenarbeid. Wat aan tafel thuis gebeurt willen we graag aan elkaar laten zien. Wie weet kunt u een foto maken en deze sturen naar avi@lebuinuskerk.nl.

· Neem een strook papier mee (of thuis maken) om zelf het thema van de week invulling te geven. Ook deze stroken krijgen een plek op tafel. We hangen ze op grote panelen en een deel krijgt een plek op de tafel, die zo per week meer gevuld zal raken. Deze derde zondag gaat het over ‘uw wil geschiede’.

· Iedere week is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het thema van de komende zondag. Of er nu twee mensen komen of tien, dat maakt niet uit. Voor de komende week is dat op donderdag 24 maart van 11-12 uur over ‘En vergeef ons onze schulden’, met ds. Saar Hoogendijk in de Lebuinuskerk (ingang Kleine Poot 7, glazen schuifdeuren). Aanmelden hoeft niet.

Programma Lebuinus Connect-Light

Lebuinus Connect-light

We zijn blij met de activiteiten die vanuit de gemeente zijn aangeboden en die u hieronder ziet staan om een keuze uit te maken. Wij hopen dat het tot leuke en wie weet ook tot dieper gaande ontmoetingen en gesprekken zal leiden. In ieder geval kunnen we elkaar na lange lange tijd op een nieuwe manier leren kennen.

U kunt uw keuze aanmelden via mail bij: dewesvanlohuizen@hotmail.com of per telefoon: Dewes van Lohuizen tel.: 0570-621390

Een vergeten activiteit:

1A)

Woensdag 30 maart van 15:00-17:00 uur kunt u aan de Laan van Borgele 55 in Deventer koffie of theedrinken bij Carla de Jong. Zij zal haar doopmantel laten zien en het verhaal dat daarbij hoort graag vertellen.

1)

Zondag 27 maart vanaf 13.00 uur in het Meester Geertshuis aan de Assenstraat 20 in Deventer een schilderactiviteit ‘Het Gelukte Zelfportret’ o.l.v. Rosemarijn Mulder

2)

Maandag 28 maart of maandag 4 april / Woensdag 30 maart of woensdag 6 april / Vrijdag 1 of vrijdag 8 april

Kunt u op één van deze 6 data om14.30 uur op de Arendshorst 25 in Deventer elektrische treinbanen op 4 niveaus bekijken en erover horen vertellen bij Jacques en Hanny Jansen. Dit is leuk voor volwassenen én kinderen. NB. Er zijn 2 trappen te lopen!

3)

Vrijdag 1 april van 10:00-12:00 uur aan de Havezatelaan 2 F5 in Deventer wordt u uitgenodigd voor koffie en gesprek bij Wytze en Jellie de Jong.

4)

Zaterdag 2 april van 14.00-16.00 uur op de Heuvel 14 in Deventer bij Heske Brouwer kunt u meedoen aan een ‘Miro’ workshop/ Creatief tekenen – je hoeft niet te kunnen tekenen.

5)

Zondag 3 april tussen 15:00-17:00 uur aan de Mr. van Marlestraat 15 7439AG Steenenkamer

kunt u bij Marc en Clary Scheres de duurzame verbouwing van hun dertigerjaren huis met allerlei installaties en domotica bezichtigen. Toby geeft de kinderrondleidingen!

6)

Maandag 4 april van 19:30-21:00 uur in de consistorie van de Lebuinus (ingang KB) worden er kindertekeningen ‘gelezen’ o.l.v. Marjolein Buist. Dit is voor ouders en/of grootouders.

U mág een kindertekening meenemen maar het hoeft niet.

7)

Donderdag 7 april om 17:00 uur op de Hendrik Verheesstraat 44 in Deventer bij Willemien te Bokkel kunt u samen warm eten en aansluitend het Deventer Spel spelen.

8)

Zaterdag 9 april om 18:00 uur op de Panakker 2 in Deventer wordt u bij Gijs en Phia Boon uitgenodigd voor een warme maaltijd en gesprek.

9)

Zaterdag 9 april om 20:00 uur in Café de Zevende Hemel (t.o. de Toren van de Lebuinus) is er een kerk-vrouwen-borrel met Clary Scheres voor wie maar wil!

10)

Zondag 10 april om 13.30 uur aan de Molenweg 34 in Terwolde is er bij Mirjam Roemer en Corry Baauw een spelletjesmiddag: bordspelen.

NB. Er is een mogelijkheid mensen te halen en weer thuis te brengen!

VEERTIGDAGENKALENDER

Komend weekend is het feest. Niet alleen omdat we weer koffie mogen drinken na de dienst. Het is ook carnaval. Misschien wat meer in het zuiden van het land, maar toch, ook in Deventer zullen we het merken. Na het feest en Aswoensdag begint de vastentijd. Een voorbereiding op de Goede Week en Pasen. Een tijd van bezinning, soberheid en solidariteit. Vasten kennen we misschien nog wel van het laten staan of het afzien van iets: van koekjes, van vlees of dat glas wijn bij het avondeten. Maar wist je dat je ook kunt vasten door iets nieuws op te pakken, iets extra’s te doen voor een ander. Positief vasten, zoals het ook wel wordt genoemd, is bijvoorbeeld het bezoeken van zieken, het versturen van kaartjes, eens gaan wandelen met nieuwkomers (zie st. Present hieronder!), wat vaker de fiets nemen in plaats van de auto of het vaker uitdelen van een compliment.

We willen u/jou uitnodigen in deze veertigdagentijd actief aandacht te besteden aan dingen die je zelf kunt doen in de vastentijd. Om je daarbij te helpen is er de veertigdagenkalender. Deze is weer verkrijgbaar. Bij het winkeltje in de kerk, via het kerkelijk bureau en komende zondag na de dienst. Zoals voorgaande jaren stelde Joke van der Velden de kalender samen.

De kalender bevat voor elke dag van de veertigdagentijd een inspirerende tekst. Thema dit jaar: Roept U/u maar? De kalender begint dit jaar op woensdag 2 maart, dan is het Aswoensdag. Daarnaast bevat de Veertigdagenkalender zoals altijd gebeden, gedichten, verhalen en vier vegetarische recepten. Ook zijn er enkele bladzijden met allerlei uitspraken, wijsheden en gedachten. Joke legt uit: Hiermee wil ik een te gemakkelijk “roept u maar” voorkomen.’

Een bijdrage in de kosten van de kalender wordt bijzonder gewaardeerd.

LEBUINUS CONNECT-LIGHT

Wat missen veel mensen de contacten, ook in kerkelijke kring. We hebben in de pastorale taakgroep bedacht om, in lijn met de versoepelingen in de samenleving, ontmoetingen te stimuleren met als nieuwe titel: Lebuinus Connect. Dit keer de light-versie: diepgang is niet het doel, al komt het soms zomaar mee in lichte ontmoetingen en activiteiten. Jong en oud kunnen samen iets doen, je kunt eens aanhaken bij iets onbekends. Het gaat in principe om een eenmalige ontmoeting, om samen iets te delen of te doen, b.v.:

– wandelen (b.v. bij Buitenpost in Twello)
– een klimaatbestendig huis bekijken
– samen een spel doen (met jong en oud)
– muziek maken met elkaar of iets bakken of samen eten
– een Bijbeltekst bespreken, in de trant van een Groothuisbezoek
– iets vertellen over je eigen interesse, werk of hobby

Wie gaan het organiseren?!
Dat is de vraag aan jou en aan u. Kun je iets aanbieden voor 4 – 6 (max. 10) mensen? Als er kosten mee gemoeid zijn, dit graag melden – het kan worden vergoed!

Aanmelden
Graag ontvangen we om te beginnen vóór 26 februari aanmeldingen van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, met locatie, datum en tijd. Als we die op een rijtje hebben kunnen mensen zich ervoor inschrijven, dan melden wij ons weer bij u. Aanmelden kan bij pastoraat@lebuinuskerk.nl; of u belt 06-57582340/ Rommy Pebesma.

Wanneer wordt het uitgevoerd?
De activiteiten worden aangeboden tussen 25 maart en 10 april.

Wij kijken er naar uit!
Hartelijke groet, taakgroep Pastoraat

Brieven voor Amnesty

Komende zondag is er weer gelegenheid om mee te doen aan de schrijfactie van Amnesty International. Er kunnen brieven worden gestuurd voor de volgende situaties:

FILIPIJNEN – Op 6 november werd de landrechten activist Steve Abua ontvoerd. Zijn ontvoerders hebben mogelijk banden met de overheid. Activisten worden vaak beschuldigd terrorist te zijn om hen zo monddood te maken.

NIGERIA – Op 3 augustus 2019 werd oppositie activist Moyele Sowore opgepakt voor het organiseren van een vreedzaam protest. Hij wordt beschuldigd van terrorisme en verraad en kan de doodstraf krijgen.

PAKISTAN – Mensenrechten verdediger Idris Khattak wordt sinds november 2019 op een onbekende plek vastgehouden. Hij zou in het geheim voor verraad zijn veroordeeld.

Goed nieuws: In Iran is Atena Daemi vrijgelaten, zij zat gevangen voor haar vreedzame mensenrechtenwerk. In de VS is Clinton Young op borgtocht vrijgelaten. Hij werd in 2001 ter dood veroordeeld maar krijgt nu een nieuwe proces.

In het westportaal is een tafel waarop de brieven te krijgen zijn en eventueel enveloppen te koop zijn. De brieven staan de komende weken in de standaard bij de Amnestykaars in de buurt van de keuken.

Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk te zijn dan kunt u mij bellen of mailen voor brieven en eventueel enveloppen incl postzegels. DewesvanLohuizen@hotmail.com of tel 0570-621390.

« Vorige paginaVolgende pagina »