regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Deventer Vredesweek 2023

Ook de Deventer Vredesweek 2023 staat weer bol van de laagdrempelige en gratis activiteiten voor jong en oud. We willen op die manier met elkaar compassie, begrip en vrede in het moment beleven en vrede voor iedereen dichterbij brengen.

Doe je ook mee? Kijk voor meer informatie op: www.deventerdagvandevrede.nl

Duurzame pelgrimsfietstocht

Duurzame pelgrimsfietstocht

Op donderdag 18 mei, Hemelvaart, hield Lebuinuskerk Deventer een duurzame pelgrimstocht: op de fiets langs inspirerende, duurzame plekken in en rond Deventer waar mensen vanuit verschillende drijfveren werken aan een duurzame aarde, bezig zijn met een groene leefomgeving of bezinning. De tocht voert langs pluktuinen en boerderijen, een voedselbos, aardehuizen, de Broederentuin in Deventer, de abdij Sion in Diepenveen en woon-werkgemeenschap Overkempe in Olst. Er zijn 4 varianten uitgestippeld: West-Diepenveen 28 km, West-Olst 39 km, Noordoost 33 km en Oost 42 km. Maar ook zijn kortere routes mogelijk.

Het routeboekje is hiernaast te downloaden, maar is ook in papieren versie beschikbaar in het winkeltje in de Lebuinuskerk en bevat naast de routebeschrijvingen informatie over de duurzame plekken en ook teksten voor bezinning. U kunt de routes nog steeds op eigen gelegenheid fietsen, want deze blijven ook na Hemelvaartsdag beschikbaar.

Samen thuisgeven: opvang Statushouders

De situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel is al wekenlang in het nieuws. Mensen slapen buiten, ontvangen geen medische zorg en de procedures zijn onduidelijk. Alhoewel de Protestantse Kerk vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om deze opvangcrisis op te lossen, en haar daar ook op aanspreekt zie dit statement, wil de kerk ook helpen waar nodig. “Niemand mag meer wegkijken, dit is godgeklaagd”, zegt René de Reuver, scriba van de PKN. “We kunnen ons niet meer verschuilen, iedereen moet meedoen”. Daarom, zo kopte dagblad Trouw vorige week, doen kerken een beroep op alle Nederlanders om klaar te staan voor mensen in nood.

Wat gebeurt er in Deventer en wat kunnen wij als PGD doen?

Vanuit de ervaring in Kampen (en andere gemeenten) is nu een beweging gestart vanuit de kerken specifiek voor statushouders. Dit zijn vluchtelingen die mogen blijven en als nieuwe Nederlanders recht hebben op huisvesting, maar nog in AZC’s verblijven omdat er geen plaats voor hen is. Deze groep mensen wil ‘de kerk’ nu voor 6 maanden voorzien van tijdelijke en ‘warme opvang’, inclusief begeleiding bij inburgering etc. onder de titel ‘Samen thuisgeven’. De opzet is om in samenwerking tussen kerken met de burgerlijke gemeente en het bedrijfsleven etc. kleinschalige opvang te organiseren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Protestantse Kerk en op de website van de gemeente Kampen. In Deventer is voor deze komende week een overleg met wethouder Rob de Geest gepland. Op woe. 21 sept. organiseert het Kruispunt Diaconaal Deventer hierover een diaconaal café.

Wat kunt u doen?

 • Op korte termijn kunnen we hulp gebruiken bij de organisatie.
 • We horen graag of u mogelijkheden weet/ziet voor het inrichten van kleinschalige opvang. In Kampen werd b.v. vanuit het kerkelijk netwerk door een ondernemer een bedrijfsgebouw beschikbaar gesteld en aangepast.
 • Hopelijk horen we in september/oktober van u of u mee kunt helpen als maatje, of andere vormen van ondersteuning kunt bieden. We sluiten daarbij ook weer aan bij bestaande initiatieven zoals match&connect van de Stichting Present en Humanitas.

Natuurlijk houden we u via de Zondagsbrief, de Nieuwsbrief en de Wervel op de hoogte van alle ontwikkelingen. HOOP hebben we ‘dat er mensen in onze gemeente opstaan’ met ideeën of hun hulp aanbieden. Voor opgave en verdere informatie: diaconie@lebuinuskerk.nl

Na de dienst kunt u ook een van de diakenen aanspreken!

Hartelijke groet namens de Diaconie
Wouter Hijweege, voorzitter

Persoonlijke ontmoeting met Ingrid – 18 juni om 20:00 uur

Persoonlijke ontmoeting met Ingrid – 18 juni om 15:30 uur

Persoonlijke ontmoeting met Ingrid – 18 juni om 13:30 uur

Persoonlijke ontmoeting met Ingrid – 18 juni om 10:00 uur

LOPEND VUUR voor humaan migratiebeleid

Van 1 tot 17 maart gaat er een lopend vuurtje door Nederland! Overal in het land vinden (online) wakes en tochten plaats. De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Hoogste tijd dus voor humaan migratiebeleid.

In ruim 40 plaatsen vinden er (online) wakes en tochten plaats, die allemaal vlak voor de verkiezingen in Den Haag uitkomen. De demonstranten vragen aandacht voor de onmenselijke omstandigheden waarin gevluchte mensen moeten overleven in Europa, van Moria tot Calais en van Sarajevo tot Amsterdam.

U kunt meedoen aan de wakes! Via de volgende link vindt u een overzicht van de data en links naar de online wakes: https://migreat.org/lopendvuur/302/overzicht-wakes-en-tochten

De landelijke actie wordt georganiseerd door Vluchtelingencomité Groningen en MiGreat. Doel is om het destructieve migratiebeleid van de afgelopen jaren op de kaart te zetten, mensen te informeren over de gevolgen van hun stem op de leefomstandigheden van vluchtelingen én aan de komende regering te laten zien dat er draagvlak is voor menselijk migratiebeleid. Roos (MiGreat) is een van de initiatiefnemers en legt uit waarom:

“Na jaren gewerkt te hebben aan de Europese grenzen, kan ik alleen maar zeggen dat mensen er slechter aan toe zijn dan ooit. Het geweld van grenspolitie, de verwaarlozing in de kampen, de mensen die dakloos aan hun lot over worden gelaten: dit beleid maakt mensenlevens kapot. Het moet anders. De komende regering moet werk maken van humane opvang en veilige vluchtroutes.”

Praktische informatie

In verband met covid-19 zal er een beperkt aantal demonstranten aanwezig zijn bij de demonstraties. Geïnteresseerden wordt gevraagd online de livestream te volgen en gerelateerde informatie en statements te delen via sociale media. Meer informatie vindt u op https://migreat.org/lopendvuur/

Van het moderamen

Op dit moment kunnen we helaas niet met elkaar kerkzijn zoals we gewend waren. Hoe graag we dit ook willen. Gezien de toenemende coronadruk, ook in Deventer, hebben we ervoor gekozen voorlopig vrijwillig terug te gaan naar ontmoetingen met maximaal 30 personen. We zijn op deze manier ook solidair met de maatschappij waarin we als lichaam van Christus een plaats hebben. De adviezen die het moderamen/de kerkenraad krijgt van de taskforce, gebaseerd op het landelijk overleg tussen kerken en overheid zijn steeds gericht op veiligheid. Dat staat in ons beleid ook voorop. Wij worstelen daarbij wel met het gegeven dat we met elkaar kerkgemeente willen zijn en op zoek zijn naar inspiratie, in deze tijd nog meer dan anders. Daarom wordt er hard gewerkt om binnen de mogelijkheden invulling te geven aan verbinding en bezieling. Dat doen we met de mensen en middelen die we hebben. We hopen dat u dit begrijpt. Concrete ideeën en uw aanbod om te helpen zijn altijd welkom!

Wat doen we al wel?

 • Een meditatieve stiltewandeling rond het thema Veerkracht, een serie bijeenkomsten in klein verband rond datzelfde thema, een Adventsactie waar de hele gemeente bij wordt ingeschakeld.
 • Diensten waarin kinderen extra aandacht krijgen (1 november en 6 december, met St. Nicolaas), een Adventsmiddag voor de kinderen, workshop kniepertjesbakken
 • Zaklantaarntochten door de kerk in december.
 • Twee nieuwe kaartenacties
 • Groothuisbezoeken in Lebuinuskerk of Van Vlotenhof en nog veel meer…..Zie de Wervel van november volgende week!

Nieuwe maatregelen in verband het coronavirus

In de komende vieringen is alles een beetje anders dan een paar weken geleden. Afgezien van de bestaande antivirusmaatregelen als handdesinfectie en 1,5 m afstand houden van elkaar geldt voorlopig nu:

 • Maximaal 30 volwassenen exclusief kinderen onder de 13 jaar, ambtsdragers en personeel;
 • Aanmelden verplicht. Ouders die met hun kinderen onder de 13 jaar de kerkdiensten willen bezoeken hoeven voortaan alleen zichzelf aan te melden vooraf. Bij binnenkomst in de kerk op zondagmorgen wordt achter hun naam op de lijst het aantal kinderen genoteerd dat zij meenemen;
 • Kolder op Zolder jongeren moeten zich aanmelden bij Daniël Koffeman. Zij dienen de deur aan de Kleine Poot te gebruiken bij aankomst en vertrek;
 • Geen gemeente samenzang, maximaal 5 voorzangers;
 • Graag mondneuskapje dragen bij het lopen door de kerk.
 • Er word na de dienst geen koffie geschonken.