regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Voor de cantorijen in onze gemeente is de Paascyclus het hoogtepunt van het jaar. De voorbereidingen zijn al lang begonnen. Samen met brainstormgoep, mijn assistent Teus en de predikanten werden de diensten voorbereid.

De Liedboekcantorij zal tijdens de viering van Stille Zaterdag een nieuw lied introduceren: “De aarde snakt naar adem” van Andries Govaart en Christiaan Winter. In de vieringen na Pasen en vooral in de milieumaand mei zal dit lied vaker terug komen. Ik verheug me erop om de Liedboekcantorij onder leiding van Teus te mogen begeleiden.

De Torenvalkjes zullen in de Paasvroegdienst het stuk ‘A new day” van Audrey Snijder ten gehore brengen. Hieraan hebben de kinderen lang gewerkt. Het is hun eerste stuk dat helemaal driestemmig gaat. We hebben veel geleerd en naast dit stuk nog veel moois te bieden.

Afgelopen weekend had de Lebuinuscantorij intensieve maar leuke repetities voor de diensten van Goede Vrijdag en Pasen. Velen hebben mijn toelichting van vorige week over het stuk “Wie liegt die Stadt so wüst” van de Dresdner cantor Rudolf Mauersberger gelezen. Er ontstond even een interessant gesprek voordat we aan de slag zijn gegaan. Onze toegewijde tenor Eric wist te melden dat Heinrich Schütz ook lang in Dresden woonde en daar hofkapelmeester was van de keurvorst. Later verliet hij de door oorlog geteisterde Duitse landen voor Venetië, om lessen te volgen bij Giovanni Gabrieli. Gabrieli was de toen wereldberoemde cantor van San Marco. Geinspireerd door de bouwstijl van deze kerk componeerde Gabrieli stukken voor meerdere ensembles tegelijk, die op de verschillende balkons in de basiliek tijdens de diensten stonden opgegesteld. Beide componisten staan met Pasen op het programma.

In de dienst van Paasmorgen zal Gabrieli’s Jubilate Deo a 8 klinken. De tekst van dit stuk roept op om de Schepper van hemel en aarde, die ons zegent vanaf de berg Sion, met vreugde te dienen. Dit leek mij een mooie plek aan de horizon aan het einde van de weg over de wereldbol die we in de Veertigdagentijd samen hebben afgelegd. “Dient de Heer, die je zegent vanaf de Sion, met vreugde” waaraan we misschien mogen toevoegen “en met zorg voor zijn met liefde geschapen aarde”. Na de preek zal een versie van Psalm 19 klinken van de hand van Heinrich Schütz. Bovenaan deze psalm staat in de NBG-versie die ik op internet kon vinden “Gods majesteit in schepping en wet”. Het stuk “Die Himmel erzählen die Ehre Gottes” beperkt zich tot Gods majesteit in de schepping. Het stuk verhaalt hoe geheimzinnig en liefdevol hemel en aarde van God gemaakt zijn.

Tenor Eric merkte nog op dat het erg mooi is dat we zowel met Goede Vrijdag als ook met Pasen stukken uit Dresden zingen. Met Goede Vrijdag klinkt een stuk dat vlak na de totale verwoesting van de stad geschreven is. Met Pasen klinkt een stuk uit de meest glansrijke periode van de stad, de 17de eeuw. Ik had na de repetities zin om in de recentere geschiedenis van Dresden te duiken en keek de inwijding van de Frauenkirche van 2005 terug. Ook in die dienst, waar de herrijzenis van deze kerk uit haar puin en as ten volle werd gevierd, klonk muziek van Heinrich Schütz. De geest van een stad, haar muziek en haar poezie zijn niet te breken. Middenin de totale verwoesting begint een componist zoals Mauersberger op Stille Zaterdag een stuk te schrijven en vraagt God om een uitweg uit deze ellende. Voor mij begint de Opstanding uit deze hoopvolle, mentale kracht. Het heeft nog 60 jaar geduurd voordat de prachtige Frauenkirche weer in al haar glorie kon stralen, de vrede vierend. Al die tijd kon Dresden bouwen op haar geest, muziek en poezie. Eind goed, al goed? Ik denk van niet…. Opstaan is een voortdurend work-in-progress, dat zorg, aandacht, zelfs waakzaamheid vraagt. In Dresden staat inmiddels de Pegida elke maandag te demonstreren. Ik heb ze zelf zien staan. Laten we daarom ook met zorg, aandacht en vreugde Pasen vieren, elk jaar opnieuw als de aarde weer ontluikt. De Lebuinuscantorij verheugt zich erop om samen met u en met Giovanni Gabrieli te zingen: Loof God heel de aarde!

De viering van Paasmorgen wordt extra feestelijk opgeluisterd door een blazersensemble.

Reacties zijn gesloten.