regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Samen thuisgeven: opvang Statushouders

De situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel is al wekenlang in het nieuws. Mensen slapen buiten, ontvangen geen medische zorg en de procedures zijn onduidelijk. Alhoewel de Protestantse Kerk vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om deze opvangcrisis op te lossen, en haar daar ook op aanspreekt zie dit statement, wil de kerk ook helpen waar nodig. “Niemand mag meer wegkijken, dit is godgeklaagd”, zegt René de Reuver, scriba van de PKN. “We kunnen ons niet meer verschuilen, iedereen moet meedoen”. Daarom, zo kopte dagblad Trouw vorige week, doen kerken een beroep op alle Nederlanders om klaar te staan voor mensen in nood.

Wat gebeurt er in Deventer en wat kunnen wij als PGD doen?

Vanuit de ervaring in Kampen (en andere gemeenten) is nu een beweging gestart vanuit de kerken specifiek voor statushouders. Dit zijn vluchtelingen die mogen blijven en als nieuwe Nederlanders recht hebben op huisvesting, maar nog in AZC’s verblijven omdat er geen plaats voor hen is. Deze groep mensen wil ‘de kerk’ nu voor 6 maanden voorzien van tijdelijke en ‘warme opvang’, inclusief begeleiding bij inburgering etc. onder de titel ‘Samen thuisgeven’. De opzet is om in samenwerking tussen kerken met de burgerlijke gemeente en het bedrijfsleven etc. kleinschalige opvang te organiseren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Protestantse Kerk en op de website van de gemeente Kampen. In Deventer is voor deze komende week een overleg met wethouder Rob de Geest gepland. Op woe. 21 sept. organiseert het Kruispunt Diaconaal Deventer hierover een diaconaal café.

Wat kunt u doen?

  • Op korte termijn kunnen we hulp gebruiken bij de organisatie.
  • We horen graag of u mogelijkheden weet/ziet voor het inrichten van kleinschalige opvang. In Kampen werd b.v. vanuit het kerkelijk netwerk door een ondernemer een bedrijfsgebouw beschikbaar gesteld en aangepast.
  • Hopelijk horen we in september/oktober van u of u mee kunt helpen als maatje, of andere vormen van ondersteuning kunt bieden. We sluiten daarbij ook weer aan bij bestaande initiatieven zoals match&connect van de Stichting Present en Humanitas.

Natuurlijk houden we u via de Zondagsbrief, de Nieuwsbrief en de Wervel op de hoogte van alle ontwikkelingen. HOOP hebben we ‘dat er mensen in onze gemeente opstaan’ met ideeën of hun hulp aanbieden. Voor opgave en verdere informatie: diaconie@lebuinuskerk.nl

Na de dienst kunt u ook een van de diakenen aanspreken!

Hartelijke groet namens de Diaconie
Wouter Hijweege, voorzitter

Reacties zijn gesloten.