regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

In onze vergadering schoven twee personen aan ter oriëntatie. Onze nieuwe predikant en de beoogd opvolger van onze vertrekkende scriba Marinka, namelijk Wouter Lubberts.

Stand van zaken invulling vacature predikant
Nu de invulling van de vacature rond is, bespraken we de nodige praktische vervolgacties: afronding formaliteiten met de classis, borging 0,9 fte voor beide predikanten, afscheidsmoment van Wim in Goor, verdieping kennismaking met kerkgemeenschap, bevestigingsdienst van Wim in de Lebuinus en ontbinding van de beroepingscommissie.

Evaluatie vanuit steungroep Machtab en Ahmed
Vanuit de groep kregen we een gedegen evaluatie. Fijn en helder dat we dit aangereikt kregen. Ervaringspunten zijn erin opgenomen. Ook is de vraag toegevoegd om één en ander te delen met de kerkgemeenschap en ook in dat beraad verschillende beleidsvragen aan de orde te stellen. Wij hebben besloten om eerst als kerkenraad deze evaluatie en mogelijke beleidsvragen tegen onze beleidslijn uit 2019 te leggen. Daarna als mogelijke vervolgstap een gemeenteberaad te houden.

Concept Nieuwe Beleidsplan 2022-2026
Hoewel er enige tijd overheen is gegaan, na onze besluiten over Koersen op de Toekomst lag er een nieuw conceptplan op tafel. Dank daarvoor aan de schrijvers en meedenkers! Naast de besluiten over de Toekomst hebben we tegelijk de evaluatie/ervaringen over structuur binnen PGD en de realities met de partners SEL en Vrienden van Lebuinus meegenomen.

Als algemeen beeld konden we zeggen dat er een goed concept ligt. De genomen besluiten zijn goed verwerkt. Ook hebben de genoemde evaluatie/ervaringen de aandacht gekregen die al mogelijk was (nadere uitwerking volgt nog). Wij hadden er een goed gesprek over in groepjes. Verschillende punten zijn nog benoemd die nadere aandacht vragen. Daarop zal het concept nog worden bekeken. Vanuit de gedachte dat één en ander tot tevredenheid wordt verwerkt is het concept vastgesteld. In gemeenteberaden spraken we elkaar over het rapport Koersen in 2021 en deelden we de hierover genomen besluiten. De verwerking hiervan, aangevuld met een paar andere zaken, is nu in een nieuw beleidsplan verwerkt. Het nieuwe plan zal in een gemeenteberaad van september aan u als kerkgemeenschap worden voorgelegd. Daarna volgt definitieve vaststelling.

Thema kerk, milieu en duurzaamheid
Er ligt een voorstel met de nodige concreetheid aan acties. Vanuit de milieudiaken, met betrokkenheid van alle diakenen en ook gemeenteleden die zich hadden aangemeld. We spraken onze waardering uit over het stuk. We namen concrete besluiten, waarvan u de nadere uitwerking zult gaan merken, over: Deelnemen aan platform Groene Kerken, het houden van een gemeenteberaad/startbijeenkomst over dit onderwerp (2e helft 2022), extra aandacht besteden aan FairTrade Kerk, verduurzamingsvoorstel maken voor Lebuinuskerk en Van Vlotenhof en het houden van een Themamaand Zorg voor de schepping in 2023.

Reacties zijn gesloten.