regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Wat missen veel mensen de contacten, ook in kerkelijke kring. We hebben in de pastorale taakgroep bedacht om, in lijn met de versoepelingen in de samenleving, ontmoetingen te stimuleren met als nieuwe titel: Lebuinus Connect. Dit keer de light-versie: diepgang is niet het doel, al komt het soms zomaar mee in lichte ontmoetingen en activiteiten. Jong en oud kunnen samen iets doen, je kunt eens aanhaken bij iets onbekends. Het gaat in principe om een eenmalige ontmoeting, om samen iets te delen of te doen, b.v.:

– wandelen (b.v. bij Buitenpost in Twello)
– een klimaatbestendig huis bekijken
– samen een spel doen (met jong en oud)
– muziek maken met elkaar of iets bakken of samen eten
– een Bijbeltekst bespreken, in de trant van een Groothuisbezoek
– iets vertellen over je eigen interesse, werk of hobby

Wie gaan het organiseren?!
Dat is de vraag aan jou en aan u. Kun je iets aanbieden voor 4 – 6 (max. 10) mensen? Als er kosten mee gemoeid zijn, dit graag melden – het kan worden vergoed!

Aanmelden
Graag ontvangen we om te beginnen vóór 26 februari aanmeldingen van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, met locatie, datum en tijd. Als we die op een rijtje hebben kunnen mensen zich ervoor inschrijven, dan melden wij ons weer bij u. Aanmelden kan bij pastoraat@lebuinuskerk.nl; of u belt 06-57582340/ Rommy Pebesma.

Wanneer wordt het uitgevoerd?
De activiteiten worden aangeboden tussen 25 maart en 10 april.

Wij kijken er naar uit!
Hartelijke groet, taakgroep Pastoraat

Reacties zijn gesloten.