regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Beste gemeenteleden, 

 

De afgelopen weken is de beroepingscommissie van start gegaan met haar mooie taak om een nieuwe predikant voor onze gemeente te vinden. Wij zullen u regelmatig op de hoogte brengen over de voortgang van het beroepingsproces via onder andere deze nieuwsbrief

Drie weken geleden is de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar gekomen om nader kennis te maken. Dit was een goede start voor een traject waarin wij intensief zullen gaan samenwerken. Het is mooi om te zien dat de commissie uit personen bestaat die ieder vanuit hun eigen invalshoek deelnemen en samen een goede evenwichtige vertegenwoordiging van onze gemeente vormen  

Vorige week was de officiële startvergadering van de beroepingscommissie. Tiemen van der Kolk (voorzitter van de kerkenraad) is bij het begin van de vergadering aanwezig geweest om ons te vertellen welke opdracht de kerkenraad voor ons heeft en dat wij zonder “last en ruggespraak lid van de beroepingscommissie zijn. Verder hebben wij gesproken over de geheimhoudingsplicht van alles wat ons tijdens het proces ter ore komt, waarover wij met niemand tijdens en na het proces kunnen en mogen spreken. Hoewel wij begrijpen dat u mogelijk nieuwsgierig zult zijn naar de inhoudelijke gang van zaken, verzoeken wij u om onze geheimhoudingsplicht te respecteren. 

 

De komende vergaderingen zullen de profielschets van de nieuwe predikant en de bekendmaking van de vacature besproken worden. Op een gegeven moment kunnen dan ook namen van mogelijke kandidaten door u worden aangedragen. De wijze waarop dit gedaan kan worden, zullen wij op een later tijdstip aan u bekendmaken.  

 

Met hartelijke groeten van de beroepingscommissie, 

 

Esther Kopmels (voorzitter) Gerrit Stam (secretaris) Chantal Rijnders Jenny Mooij Hannie Jansen Marcel Holl Bert de Jong 

Reacties zijn gesloten.