regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Afgelopen zondag, 26 september, is na de kerkdienst met een aantal gemeenteleden gesproken over het conceptprofiel van de predikant die wij willen beroepen. Naar aanleiding van dit gemeenteberaad zal het profiel enigszins aangepast worden. Het definitieve profiel zal gedeeld worden.

Ook is afgelopen zondag gedeeld wie er in de beroepingscommissie zitten. Hun namen staan hieronder, met een korte toelichting waarom zij benaderd zijn.

Voor de beroepingscommissie van start kan wachten we nog op de classicale goedkeuring. Daar wordt momenteel aan gewerkt. We proberen het tempo erin te houden en de goedkeuring z.s.m. te ontvangen.

Bij de samenstelling van de commissie hebben we rekening gehouden met een paar aandachtspunten:

– Andere personen dan de afgelopen twee beroepingscommissies;

– Gemeenteleden die in staat worden geacht voor de hele kerkgemeenschap te kunnen denken;

– Vertegenwoordiging van zoveel mogelijk groeperingen, hoewel de leden er zonder last of ruggespraak in zitten.

De commissie bestaat uit zeven leden, waarbij de rol van voorzitter en secretaris al vast liggen.

Esther Kopmels, voorzitter: heeft ervaring met voorzitten, is een verbinder, heeft een eigen visie, maar kijkt ook naar de diversiteit van de PGD en heeft theologische oriëntatie als bagage.

Gerrit Stam, secretaris: is kerkrentmeester en heeft zo verbinding met de kerkenraad, is op de hoogte van procedures, heeft ervaring met selecties en gesprekken en heeft administratieve ervaring.

Jenny Mooij: is diaken en heeft zo verbinding met de kerkenraad, heeft theologische oriëntatie en heeft verbinding met milieu/klimaat/groene kerk.

Bert de Jong: heeft een jong gezin en op die manier verbinding met een deel van de gemeente en heeft een link naar muziek.

Chantal Rijnders: is een 20-er en heeft, mede via de Lampies, verbinding met een groot deel van de gemeente.

Hanny Jansen: verstaat een oudere groep van onze gemeenteleden, heeft een link met pastoraat en heeft een ruime blik op theologie.

Marcel Holl: is gastlid en heeft daardoor oog voor Kerk in de Stad en gevoel voor oecumene.

Reacties zijn gesloten.