regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

‘Heft op uw hoofden, poorten wijd’

– een korte inleiding als voorbereiding op het komende gemeenteberaad

Wat kijken we daar met elkaar enorm naar uit! Dat de kerkdeuren open mogen gaan voor steeds meer gemeenteleden en gasten! De versoepeling van de strenge coronaregels is al begonnen, we kunnen weer winkelen en op een terras zitten. Maar het voelt nog vreemd…

Zo zal het ook zijn als wij straks als gemeente in steeds grotere getale weer bij elkaar zullen komen. We willen graag terug naar ‘het oude vertrouwde’ – toch het zal anders zijn:

– We zijn allemaal meer dan een jaar ouder geworden, velen van ons zijn ziek geweest of zijn dat nog en dat alles zal ons allemaal aan te zien zijn

– We zullen de mensen uit onze gemeente missen, zij die in deze periode zijn overleden of zij die niet meer in staat zijn terug te kunnen komen in hun geliefde Lebuinus

In dit bewustzijn zullen we elkaar weer gaan ontmoeten – nog steeds op die 1,5 meter afstand – en we zullen niet direct alles met elkaar kunnen bespreken… We mogen en moeten elkaar dus in het oog blijven houden, aandacht blijven geven zoals we dat steeds proberen te doen.

De toekomst om ons heen opent zich meer en meer, ook de toekomst van onze gemeente zoekt straks haar nieuwe weg – na het afscheid van dominee Ingrid. Het rapport over de toekomst van onze gemeente ligt – na 9 maanden van voorbereiding – voor u klaar. Daarover leest u hieronder meer.

We willen dat graag met elkaar bespreken.

En misschien valt dit gemeenteberaad wel net samen met het besluit dat er steeds meer gemeenteleden bij elkaar mogen komen vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen.

Dat zal helemaal vreemd zijn en tegelijk ook een werkelijke stap op weg naar een nieuwe toekomst waar we met elkaar in vertrouwen besluiten over gaan nemen.

We hopen u en elkaar daarbij niet uit het oog verliezen. Dus kom allemaal en voel u zeer welkom!

 

Gemeenteberaad over de toekomst van onze gemeente

De projectgroep ‘Toekomst van de Protestantse Gemeente Deventer’ is sinds februari 2021 uitgebreid met Saar Hoogendijk. Zij heeft zitting genomen in de projectgroep om met name mee te denken over het theologisch perspectief voor onze gemeente. Inmiddels hebben alle inspanningen geleid tot een conceptrapport dat op 13 april met het moderamen is besproken. In overleg met het moderamen zijn een aantal aspecten nader uitgewerkt/ingevuld. In een extra vergadering op 17 mei heeft de kerkenraad ingestemd met het conceptrapport van de projectgroep.

Dit rapport wordt 31 mei beschikbaar gesteld voor alle gemeenteleden. Het is dan te vinden op de website via www.lebuinuskerk.nl/toekomstpgd. Voor wie dat wil zijn er ook uitgeprinte versies van het rapport beschikbaar. Deze zijn op te vragen bij het kerkelijk bureau, via tel.nr. 0570-645962.

De rapportage komt tot een drietal scenario’s hoe we als gemeente verder kunnen gaan en welke keuzes we daarvoor moeten maken. Die scenario’s betreffen keuzes over het functioneren van onze gemeente, onze positie ten opzichte van de stad, regio en wereld, de bestuurlijke organisatie, de personele invulling en de financiën.

De kerkenraad nodigt u nu uit om in een gemeenteberaad over deze scenario’s en de achterliggende visies met elkaar in gesprek te gaan zodat er gezamenlijke keuzes kunnen worden gemaakt.

 

Het is nog steeds niet duidelijk wat in verband met de coronamaatregelen op korte termijn de mogelijkheden zijn voor grotere bijeenkomsten. Daarom moeten we nog een slag om de arm houden en uitgaan van 2 mogelijkheden:

1. We kunnen weer bijeenkomen met een groot gezelschap en in dat geval is er een gemeenteberaad op dinsdag 15 juni om 20.00 uur in de Lebuinuskerk.

2. Kunnen we slechts met een beperkt aantal mensen bij elkaar komen, dan vindt het gemeenteberaad plaats op meerdere avonden in de van Vlotenhof, te weten op woensdag 9 juni, donderdag 10 juni, maandag 14 juni en dinsdag 15 juni om 20.00 uur.

Wij vragen u om u zo spoedig mogelijk aan te melden voor dit gemeenteberaad. Het liefst via het aanmeldformulier op de website (te vinden onder activiteit 15 juni) of telefonisch op maandag, woensdag of vrijdag via het kerkelijk bureau telefoonnummer 0570-645962.

Als de bijeenkomst niet op één avond kan plaatsvinden, dan wordt u ingedeeld op een avond. Als u op één van de genoemde avonden echt niet kunt, geef dat dan vast door via de mail op kerkenraad@lebuinuskerk.nl

Als u op geen enkele avond aanwezig kunt zijn, dan kun u schriftelijk uw reactie sturen naar kerkenraad@lebuinuskerk.nl of deze via de post naar de kerk sturen, gericht aan ‘werkgroep toekomst PGD’ Kleine Poot 7, 7411 PE Deventer.

Houdt u de mededelingen na de dienst, de nieuwsbrief en de zondagsbrief in de gaten, want daarin wordt aangekondigd hoe het gemeenteberaad uiteindelijk zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet namens de projectgroep, Ronald Wentink – projectleider

Reacties zijn gesloten.