regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Lieve mensen,

Zoals u wel zult weten gaat ds. Ingrid per 1 juli dit jaar met pensioen. Het weekend van 19 – 20 juni staat in het teken van haar afscheid. De kerkenraad heeft zich op 21 januari j.l. gebogen over de vacaturetijd en het toewerken naar de invulling van haar positie. Ik wil dat graag met u delen.

Opvolging van Ingrid

Er zijn een aantal onderwerpen die aandacht vragen en dat zijn de volgende:

  • inventariseren welke inbreng en taken sterk aan Ingrid gekoppeld zijn en hoe daarmee verder;
  • wat zijn de uitkomsten van het onderzoek over de toekomst van de PGD;
  • hoe zetten we de aanwezige kwaliteiten van onze gemeente in;
  • hoe voorkomen we overbelasting van ds. Saar na het vertrek van ds. Ingrid.

Van belang voor de toekomst

  • Het speerpunt “gezonde financiën” uit ons beleidsplan. Geld speelt natuurlijk een rol;
  • Dominanter is hoe we onze toekomst als kerkgemeente zien. Dit proces ( toekomst PGD ) loopt volop. U bent en blijft daarbij betrokken.

Dit alles in ogenschouw nemend hebben we er op 21 januari voor gekozen om niet te snel te gaan. Een soort ontwennings- en bezinningsperiode lijkt ons heilzaam; hoe ziet het gemeenteleven er uit zonder de veelzijdige inbreng van Ingrid ? Voor een opvolger is het belangrijk om met eigen profiel en kwaliteiten te kunnen beginnen. Dat gaat beter als er even tijd tussen zit.

Ons doel is om een invulling van de vacature afgerond te hebben na de zomer van 2022.

Voor het vertrek van Ingrid brengen we al wel in kaart hoe we de overgangsperiode gaan invullen, wat onze wensen zijn, wat we al hebben, wat we eventueel op een laag pitje zetten. Mogelijk kunnen we ook zaken realiseren via de inzet van de kwaliteiten van gemeenteleden, via inzet van buiten, en zo nodig door de inzet van een tijdelijke predikant.

Zodra mogelijk informeren we u concreter over de stappen.

Mocht u vragen hebben dan ben ik, en zijn de andere Moderamenleden, natuurlijk beschikbaar.

Namens de kerkenraad,

Tiemen van der Kolk, voorzitter

tel 06-40134616

Reacties zijn gesloten.