regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Dit jaar vindt de Week van Gebed plaats van 17 t/m 24 januari.

In de jaarlijkse Week van gebed bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

Ook de kerken in Deventer zijn present: Leger des Heils,Pinkstergemeente Filadelfia, Ichtuskerk met het Titus Brandsma Huis, Koningskerk, Baptistengemeente, Klooster Sion, Rus. Orthodoxe kerk, Broederenkerk. Wat de Lebuinuskerk betreft heeft de organisatie van het Coventrygebed de taak op zich genomen om aandacht aan de gebedsweek te schenken. Het Gebed op vrijdagmiddag 22 januari valt digitaal te volgen tussen 12.10 en 12.35 uur, via www.kerkdienstgemist.nl . Aanmelden live bijwonen: willemien.te.bokkel@gmail.com.

‘Blijf in mijn liefde’ is het thema voor deze Week van Gebed.

In Nederland is de organisatie in handen van de Raad van Kerken en MissieNederland. In Deventer trekt een interkerkelijke commissie de kar. Het thema is een oproep van Jezus Christus Zelf uit het Johannesevangelie. Het materiaal voor de week komt van zusters uit de Zwitserse oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp. De organisatie vraagt mensen die thuis meebidden, een brandende kaars voor hun raam te zetten als teken van verbondenheid.

Programma

17 januari

10.00 uur. Baptisten Gemeente Binnensingel 16. Onlinedienst voor leden via kerkdienstgemist.nl.

10.00 uur. Lebuinuskerk, Grote Kerkhof. Onlinedienst via kerkdienstgemist.nl. Info: www.lebuinuskerk.nl. Dienst rond de Bruiloft te Kana. Bij voorbeden aandacht voor gebedsweek.

10.00 uur. Koningskerk, Koningskerk, Mariënburghstraat 4. Onlinedienst via kerkdienstgemist.nl. Info: www.koningskerkdeventer.nl.

17 t/m 24 januari

08.00, 12.00, 18.00 en 21.30 uur. Nieuw Sion, Vulikerweg 6 Diepenveen. Gebedsmomenten in teken van Week van Gebed voor bewoners en gasten van het gastenverblijf. Anderen moeten zich aanmelden bij info@nieuwsion.nl. Informatie: www.nieuwsion.nl

18 t/m 22 januari

10.00- 16.00 uur. Koningskerk, Mariënburghstraat 4. Geopend voor gebed mede in kader Week van Gebed.

11.00 – 12.00 uur. Lebuinuskerk, ingang Kleine Poot glazen schuifdeur. Geopend voor gebed in crypte en kaarsje aansteken in Magistraatskapel, mede in kader van Week van Gebed.

N.B. maandag 18-1 is de Lebuinuskerk gesloten i.v.m. een uitvaart.

18 januari

20.00 uur. Russisch Orthodoxe Kerk, Korte Assenstraat 13. Kleine Completen, met gebed voor eenheid Christenen. Niet publiek toegankelijk. Informatie www.petrusenpaulus.eu.

19 januari

19.30 uur. Broederenkerk, Broederenstraat 18. Maximaal 30 deelnemers. Aanmelden via www.heiligelebuinus.nl.

20 januari

19.30 uur. Koningskerk, Mariënburghstraat 4. Online gebedsdienst via kerkdienstgemist.nl. Info www.koningskerkdeventer.nl.

21.00 -21.20 uur. Nachtgebed. Lebuinuskerk, Grote Kerkhof. Maximaal tien personen. Info en aanmelden: ds.hoogendijk@lebuinuskerk.nl

21 januari

19.00 uur Prayer Station, Leger des Heilsgebouw, Rijkmanstraat 26.

19.30 uur. Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen. Meditatiebijeenkomst rond de tekst uit Joh.15,5-9. Aanmelden: r.pragt@upcmail.nl.

22 januari

12.15 – 12.30 uur. Lebuinuskerk, Grote Kerkhof. Oecumenisch middaggebed voor vrede en verzoening, gericht op Week van gebed. Aanmelden live bijwonen: willemien.te.bokkel@gmail.com. Online: www.kerkdienstgemist.nl >overijssel>deventer>lebuinuskerk

19.30 uur. Pinkstergemeente Filadelfia, gebouw De Oase hoek Deltalaan/Grevelingenstraat. Live met in achtneming van de coronamaatregelen, zonder zingen. Maximaal 30 bezoekers. Aanmelding vooraf niet nodig.

12.15 – 12.30 uur. Lebuinuskerk, Grote Kerkhof. Oecumenisch middaggebed voor vrede en verzoening, gericht op Week van gebed . Aanmelden live bijwonen: willemien.te.bokkel@gmail.com. Online:www.kerkdienstgemist.nl >overijssel>ddeventer>lebuinuskerk

24 januari

10.00 uur. Ichtuskerk, Holterweg 106 Colmschate. Oecumenische dienst van protestantse Gemeente Colmschate – Schalkhaar in samenwerking met het Titus Brandsma Huis. Digitaal bijwonen: kerkdienstgemist.nl. Informatie: www.pgcs.nl.

10.00 uur. Koningskerk, Koningskerk, Mariënburghstraat 4. Onlinedienst via kerkdienstgemist.nl. Info: www.koningskerkdeventer.nl.

10.00 uur. Lebuinuskerk, Grote Kerkhof. Onlinedienst via kerkdienstgemist.nl. Info:www.lebuinuskerk.nl. Gewone Dienst met kyriegebed en voorbeden.

10.00 uur . Baptistengemeente, Binnensingel 16. Online dienst via kerkdienstgemist.nl. Informatie en aanmelden: www.baptistendeventer.n

Reacties zijn gesloten.