regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,

In de Nieuwsbrief van mei 2020 hebt u kunnen lezen hoe wij, als kerkbestuur, met elkaar overleggen wat te doen en wat te laten in deze coronatijden.

In juli 2020 vertelde ik u, tijdens de eerste kerkdienst waar weer meerdere mensen aanwezig konden zijn, hoe we met de situatie van dat moment omgingen. We konden toen, en nu nog steeds, niet weten wat ons nog te wachten stond. In de adventsperiode werd duidelijk hoe we de decembermaand, met kerstmis, met elkaar zouden kunnen beleven en vieren.

Het lijkt er nu iets hoopvoller uit te zien.  Door het vaccineren zal er op termijn meer mogelijk zijn. We hebben net gevierd hoe het Licht in de wereld is gekomen en waaruit we op toekomst mogen rekenen. Hoe en wanneer, dat ligt voor ons.

Steeds weer is gebleken hoe er met vereende krachten veel tot stand kwam.
Velen van u, volwassenen en kinderen, hebben meegedaan met allerlei activiteiten en initiatieven. Er zijn prachtige dingen bedacht, in een lastige periode. Dat geeft vertrouwen in de toekomst! Opnieuw wil ik van harte dank uitspreken voor de inzet van iedereen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder wil ik weer noemen de predikanten, de organisten, de mensen van de techniek, de (voor)zangers, de lectoren, de kosters.  En natuurlijk ook diegenen die hun creatieve ideeën in praktijk brachten. Ook niet te vergeten de betrokkenen bij de SEL en SLC. Er gaat niets vanzelf. Alles vraagt inzet en energie. Nogmaals dank daarvoor!

Als bestuur blijven wij onze besluiten nemen. Wij bewegen mee met de ontwikkelingen en mogelijkheden die zich aandienen. Wij doen ons best om ieders belang en gevoel daarbij steeds mee te laten wegen.

In vertrouwen op de Eeuwige gaan wij het nieuwe jaar in. Hopelijk een jaar waarin Corona niet zo’n dominante rol zal spelen. Een jaar waarin we ons ook weer bezig kunnen gaan houden met andere zaken die ons aan het hart gaan.

Tot slot spreek ik graag de wens uit dat het LICHT in de wereld ook in praktische zin weer snel kan gaan schijnen. Voor nu nog steeds “Hou vol, heb lief en zie om naar elkaar“.

Hartelijke groet,

Tiemen van der Kolk, voorzitter kerkenraad

Januari 2021

Reacties zijn gesloten.