regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Op dit moment kunnen we helaas niet met elkaar kerkzijn zoals we gewend waren. Hoe graag we dit ook willen. Gezien de toenemende coronadruk, ook in Deventer, hebben we ervoor gekozen voorlopig vrijwillig terug te gaan naar ontmoetingen met maximaal 30 personen. We zijn op deze manier ook solidair met de maatschappij waarin we als lichaam van Christus een plaats hebben. De adviezen die het moderamen/de kerkenraad krijgt van de taskforce, gebaseerd op het landelijk overleg tussen kerken en overheid zijn steeds gericht op veiligheid. Dat staat in ons beleid ook voorop. Wij worstelen daarbij wel met het gegeven dat we met elkaar kerkgemeente willen zijn en op zoek zijn naar inspiratie, in deze tijd nog meer dan anders. Daarom wordt er hard gewerkt om binnen de mogelijkheden invulling te geven aan verbinding en bezieling. Dat doen we met de mensen en middelen die we hebben. We hopen dat u dit begrijpt. Concrete ideeën en uw aanbod om te helpen zijn altijd welkom!

Wat doen we al wel?

  • Een meditatieve stiltewandeling rond het thema Veerkracht, een serie bijeenkomsten in klein verband rond datzelfde thema, een Adventsactie waar de hele gemeente bij wordt ingeschakeld.
  • Diensten waarin kinderen extra aandacht krijgen (1 november en 6 december, met St. Nicolaas), een Adventsmiddag voor de kinderen, workshop kniepertjesbakken
  • Zaklantaarntochten door de kerk in december.
  • Twee nieuwe kaartenacties
  • Groothuisbezoeken in Lebuinuskerk of Van Vlotenhof en nog veel meer…..Zie de Wervel van november volgende week!

Reacties zijn gesloten.