ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Diaconie

Helpen waar geen helper is.

De Diaconie is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben en voor toerusting van de gemeente tot een diaconale gemeente. Ook zorgt ze voor de verwerving, het beheer en de besteding van de diaconale financiën.

In haar streven naar een betere samenleving vindt de Diaconie het van essentieel belang betekenisvol aanwezig te zijn in de Deventer samenleving. Ze wil vanuit haar christelijke inspiratie actief bijdragen aan het verbeteren van de situatie van mensen die in de knel zitten of maatschappelijk zijn gemarginaliseerd. Daarnaast wil ze verbonden blijven met de medemens in eigen land en via de diaconale ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) met de mensen wereldwijd. Met aandacht en zorg en raad en daad wil de Diaconie fungeren als handen en voeten van de kerk voor gemeenteleden, maar ook voor niet-gemeenteleden.

Hoe armoede ingrijpt in het alledaagse leven

Ook in een welvarend land als Nederland is er armoede. De Diaconie wil er zijn voor arme mensen en met een gedicht laten zien hoe armoede ingrijpt in het alledaagse leven.

U kunt doorklikken naar het gedicht van een 16-jarig meisje dat goed de kracht weergeeft waarmee de armen in Nederland hun familieleven inrichten. Het is prachtig om te lezen hoe een meisje haar moeder ‘eert’ met deze zinnen, die zo veel zeggen over haar eigen leven.

Landelijke Diaconale dag

Drie diakenen gingen op 9 november jl naar de Landelijke Diaconale Dag in het Beatrix Theater in Utrecht. Deze dag wordt jaarlijks door de PKN georganiseerd en is bedoeld voor diakenen ter inspiratie, ontmoeting en informatie. Diaken Paul Verburg schreef op hoe zij deze dag hebben ervaren.

 

 

 

 

 

Diaconale activiteiten in de 40-dagentijd

Veranderdagen op 21 maart en 4 april. Opgave is niet meer mogelijk, maar in het najaar zijn er nieuwe kansen.

Vastenmaaltijden zijn sobere soepmaaltijden op 26 februari in de kerk, op 11 maart in het Meester Geertshuis en op 25 maart weer in de kerk. Om mee te eten en te koken zie de flipover na de kerkdiensten of mail naar diaconie@lebuinuskerk.nl.

Veertigdagenkalenders In je element zijn door ds. Joke van der Velden zijn tegen een vrije gift verkrijgbaar na de kerkdiensten op 23 februari en op 1 maart.

Vastenkaartjes worden op 23 februari uitgereikt. Op de kaartjes kunt u zien dat er vele manieren van vasten zijn. Doet u mee?

Spaardoosjes waarin de kinderen van de kindernevendienst met bijvoorbeeld niet snoepen of een klusje doen, verdiend geld kunnen sparen voor een gezamenlijk gekozen goed doel. De doosjes worden op 1 maart aan de kinderen uitgedeeld.