regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
kerkbalans2021 (2)
GEEF VANDAAG,
VOOR DE KERK VAN MORGEN
Kerkdienst
ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Stichting Vrienden van de Lebuinus

De Lebuinus is belangrijk cultureel historisch erfgoed. De kerk markeert de plek waar de stad Deventer is ontstaan. De kerk en haar toren tekenen de skyline van de stad. Het gebouw behoort tot de topmonumenten van Nederland. Gesticht op haar huidige plek meer dan 12 eeuwen geleden, bewaart de Lebuinus de sporen van mensen die daar gedurende duizend jaren de dieptepunten en hoogtepunten van hun leven hebben meegemaakt. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat dit monument voor de generaties na ons behouden blijft. Dat is het doel van de Stichting Vrienden van de Lebuinus.

Onze activiteiten

Een monument om van te houden

Het beste behoud van een gebouw is om het goed te gebruiken. De Lebuinus heeft nooit uitsluitend dienst gedaan als kerk. Het gebouw heeft vanaf het begin álle bewoners en bezoekers onder zijn gewelven verwelkomd. Het hoort dus bij de traditie van dit gebouw dat er koopwaar wordt uitgestald, feesten worden gevierd, concerten en voordrachten worden gegeven, en dat er ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit alle windstreken. Juist ook voor het behoud van dit erfgoed is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de ruimte van de Lebuinus ervaren, er kunnen lopen over de graven van degenen die hier zelf ooit liepen, kunnen genieten van het licht dat door de hoge ramen binnenvalt, de geheimen ontdekken die dit monument in zich bergt. Daar werkt de Stichting Vrienden van de Lebuinus aan: zo veel mogelijk mensen in de Lebuinus welkom heten. De Lebuinus is een indrukwekkende en inspirerende plek. En hij is van ons allemaal!

Waarom de Lebuinus vrienden nodig heeft

Het onderhoud en het gebruik van de Lebuinus kosten veel geld. De Stichting Vrienden van de Lebuinus spant zich in om geld in te zamelen voor het onderhoud en voor speciale projecten die het monument ten goede komen. De stichting stelt zich tot doel donateurs te verzamelen die in de vorm van een jaarlijkse donatie bijdragen aan de instandhouding van de Lebuinus. Ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom! Zo help je mee de Lebuinus voor de generaties na ons te behouden. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.  ANBI 2021