regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

De projectgroep ‘Toekomst van de Protestantse Gemeente Deventer’ is sinds februari uitgebreid met Saar Hoogendijk. Zij heeft zitting genomen in de projectgroep om met name mee te denken over het theologisch perspectief voor onze gemeente. Inmiddels hebben alle inspanningen geleid tot een conceptrapport dat op 13 april met het moderamen is besproken. In overleg met het moderamen worden momenteel een aantal aspecten nader uitgewerkt/ingevuld. In een extra vergadering op 17 mei wordt het rapport in de kerkenraad besproken. Het definitieve rapport zal na Pinksteren beschikbaar zijn voor alle gemeenteleden. Vervolgens wordt een gemeenteberaad georganiseerd. Daarin gaan we met elkaar in gesprek over het rapport en de adviezen. Dit gemeenteberaad vindt plaats op dinsdag 15 juni om 20.00 uur in de Lebuinuskerk. Mocht het vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk zijn om met een groot gezelschap bijeen te komen, dan vindt het gemeenteberaad plaats in kleinere groepen in de Van Vlotenhof op woensdag 9 juni, donderdag 10 juni, maandag 14 juni en dinsdag 15 juni. Deze avonden hangen af van de exacte coronamaatregelen op dat moment en het aantal aanmeldingen. De organisatie van het gemeenteberaad berust bij de kerkenraad en zij zal de exacte datum(s) en de manier van aanmelden voor deze bijeenkomst(en) zo spoedig mogelijk na 17 mei bekendmaken. In de Wervel van juni wordt hier ook nog nadere uitleg over gegeven.

In onze rapportage zijn we tot een drietal scenario’s gekomen hoe we als gemeente verder kunnen gaan en welke keuzes we daarvoor moeten maken. Die scenario’s betreffen keuzes over het functioneren van onze gemeente, onze positie ten opzichte van de stad, regio en wereld, de bestuurlijke organisatie, de personele invulling en de financiën. Het zijn geen in beton gegoten modellen, maar richtingen waarin we kunnen gaan bewegen en waar op verschillende punten nog nadere invulling aan moet worden gegeven.

Met vriendelijke groet namens De projectgroep ‘Toekomst van de PGD’, Rommy Pebesma, Marinka Smith, Saar Hoogendijk, Kleis Oenema en Ronald Wentink

Reacties zijn gesloten.