regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerstnacht 2023
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Kinderkerst 2023
DE LEBUINUS IS ER VOOR JONG EN OUD
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Op 8 september vorig jaar gingen we als Projectgroep ‘Toekomst van de Protestantse Gemeente Deventer’ van start met een gemeenteberaad. Doelstelling was om tot een eerste aanzet te komen voor het gemeenteprofiel dat opgesteld moet worden voordat de beroepingscommissie haar werk kan gaan doen. We spraken daar over wat we belangrijk vinden en willen behouden en over zaken die we graag willen verwerven. Achteraf bezien hadden we de luxe om dat – weliswaar coronaproof – ‘live’ in de Lebuinuskerk te doen. Het was een prettige, informatieve bijeenkomst waarbij tegelijk bleek hoe gemeenschappelijk en hoe verschillend we over bepaalde zaken denken. Het verslag heeft u in de Wervel van oktober (blz. 8 en 9) kunnen lezen.

Deze bijeenkomst was de opmaat naar een aantal verdiepende gesprekken in oktober en gezien corona zou dat in kleine groepjes in de kerk gaan plaatsvinden. Dit zouden gesprekken worden met een brede afvaardiging uit onze gemeente. Mensen van diverse leeftijden, ambtsdrager of vrijwilliger, zeer of minder actief betrokken. Maar ook met mensen uit bepaalde groepen zoals de gebeds- en gespreksgroepen, de Liedboek- en de Lebuinuscantorij, het Coventrygebed, de jonge ouders en de tieners. Door aanscherping van de coronaregels konden deze bijeenkomsten in de geplande vorm niet meer doorgaan.

In november en december hebben we die bijeenkomsten omgezet naar digitale ontmoetingen in Microsoft Teams. We hebben veel waardering voor de moeite die mensen hebben gedaan om op deze manier het gesprek aan te gaan. Het was niet voor iedereen even makkelijk en er moesten soms hordes worden genomen om het voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt! De gemeenteleden van 70+ en 80+ hebben we bezocht om ook hun visie mee te kunnen wegen. De oproep om schriftelijke reacties in te sturen heeft vele brieven, e-mails en nota’s opgeleverd. Sommige reacties verdienen nog nadere aandacht, daar komen we bij de indiener(s) op terug. Dus: voor zover dat nog niet persoonlijk of per e-mail al is gebeurd: heel hartelijk dank voor uw aller inzet, moeite en reacties!

Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt die vervolgens weer naar de gespreksdeelnemers gingen ter controle. De opmerkingen zijn verwerkt tot definitieve verslagen zodat we nu over correcte weergaves beschikken van wat er gezegd en bediscussieerd is.

Sinds begin januari zijn we bezig met het verwerken van alle informatie. Dat is veel en vooral secuur werk. Waar de één iets zegt over de inrichting of aankleding van het gebouw, heeft een ander een totale visie waar het gebouw maar een onderdeel van is. Hoe weeg je dat af? De ‘tering naar de nering zetten’ zeiden een aantal mensen en dat lijkt logisch gezien ons financieel tekort, maar anderen willen juist nú anticyclisch of gericht investeren. Er zijn voorstanders voor digitale nieuwsbrieven in plaats van ‘een dure Wervel die toch niet wordt gelezen’, anderen vinden dat je daarmee bepaalde gemeenteleden uitsluit. Kortom: de input is zeer divers zowel qua onderwerp als uit te werken niveau.

We hebben meningen, ideeën en visies gevraagd en gekregen. De zorgvuldigheid vraagt dat we soms ook bepaalde (veronderstelde) feiten moeten checken. Dat betekent dat we nu niet verder inhoudelijk op de huidige bevindingen in kunnen gaan dan in dit verslag is aangegeven. Er is niets zo vervelend als nu iets roepen en dat later moeten herroepen. We begrijpen de nieuwsgierigheid naar de uitkomsten of in ieder geval naar welke richting het op gaat. Maar we vragen nog even uw geduld, uit respect naar iedereen die een inbreng heeft gehad of nog nader gehoord zal worden. Het is de bedoeling dat we binnen enkele weken een eerste advies uitbrengen aan het Moderamen en daarna gaat het naar de Kerkenraad. Dat advies mèt de opmerkingen van de Kerkenraad zullen we dan aan u als gemeente presenteren en bespreken. Tegen die tijd bepalen de omstandigheden hoe we dat precies gaan doen.

Met vriendelijke groet namens De projectgroep ‘Toekomst van de PGD’ , Ronald Wentink (projectleider)

leden: Rommy Pebesma, Marinka Smith en Kleis Oenema

Reacties zijn gesloten.