Geef  VANDAAG,
voor de kerk van MORGEN

Doet u ook mee?


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info

Coventry gebed

Heer, vergeef het.
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse.
Heer, vergeef het.
Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar bezit van wat hen niet toebehoort.
Heer, vergeef het.
De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Heer, vergeef het.
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Heer, vergeef het.
Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen.
Heer, vergeef het.
De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt.
Heer, vergeef het.
De trots die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op God.
Heer, vergeef het.
Maar wees jegens elkaar vriendelijk en barmhartig, elkaar vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
AMEN

Volgende Coventry vieringen