ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Kunstvesper Hartenkreten met Christine Otten

4 oktober 2020

In deze vesper haken we aan bij het in maart uitgekomen boek ‘Een van ons’. Daarin verkent Otten de dunne grens tussen goed en kwaad, vrijheid en onvrijheid, binnen en buiten, schuld en vergeving, vanuit de context van langdurig opgesloten zitten. Een ode aan de menselijke veerkracht en verbeelding. Otten raakt aan thema’s die wezenlijk zijn in de christelijke traditie. Uit welke bronnen wordt geput? Waar brengen ze ons? We proeven ervan in woorden en muziek. Het Uriëlconsort zal liederen zingen van Sweelinck en Palestrina. Liturg is ds. Saar Hoogendijk. Na afloop is het boek van Christine Otten verkrijgbaar.

De kunstvesper begint op 16:30u.

I.v.m. coronamaatregelen vragen we u zich hieronder, in de week voor 4 oktober, aan te melden.

Ook zonder aanmelding bent u welkom, mits er nog plaats is.