regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
Kerkdienst
ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Bisschopswijding

18 september 2021

Bisschopswijding in Deventer

In de Lebuinuskerk in Deventer zal Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, zaterdag 18 september de bisschopswijding ontvangen.

Normaal gesproken wordt een bisschop gewijd in de kathedraal van het bisdom, waar de zetel (‘cathedra’) van de bisschop staat. Vanwege de coronamaatregelen werd gezocht naar een meer geschikte plek: een plek waar ruimte is voor de vertegenwoordigers van de verschillende parochies en buitenlandse zusterkerken. Die plek werd gevonden in de Lebuinuskerk – vóór de Reformatie de kathedraal van het bisdom Deventer. Voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is dit een bijzondere locatie, omdat zij naast een aartsbisschop van Utrecht en een bisschop van Haarlem, ook enkele eeuwen een (titulaire) bisschop van Deventer heeft gekend.

Op 18 september komen ook de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en die van de Lebuinuskerk even samen: de bisschopsstaf en het gebedenboek van bisschop Aegidius de Monte (sinds enkele eeuwen beide in bezit van de Oud-Katholieke Kerk), worden meegebracht en gebruikt bij de bisschopswijding. Aegidius de Monte was bisschop van Deventer vanaf 1570 en werd na zijn overlijden in 1577 begraven in de bisschoppelijke grafkelder aan de voet van het hoogkoor in de Lebuinuskerk.

Tijdens de viering, waarbij de voorgangers plaatsnemen op het hoogkoor, zal de bisschop – die op 15 februari 2020 verkozen werd door een afvaardiging van geestelijken en leken – gepresenteerd worden aan de aanwezige gemeenschap en door handoplegging en gebed de bisschopswijding ontvangen uit handen van bisschop Dirk Jan Schoon van Haarlem en vele andere bisschoppen die in kerkelijke eenheid staan met de kerk.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is door een kerkjuridisch conflict sinds 1723 onafhankelijk van de paus te Rome en kent daardoor een zelfstandig bestuur van geestelijken en leken, getrouwde priesters en vrouwelijke en mannelijke ambtsdragers. In Nederland zijn er ruim 30 parochies. Verder is de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verenigd met kerken in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Polen in een Internationale Bisschoppenconferentie. Hiervan zullen diverse bisschoppen deelnemen aan de plechtigheid.

De eucharistieviering begint om 13:30 uur en is alleen toegankelijk voor genodigden. De viering is ook online te volgen: www.oudkatholiek.nl/bisschopswijding