regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
kerkbalans2021 (2)
GEEF VANDAAG,
VOOR DE KERK VAN MORGEN
Kerkdienst
ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Gemeenteberaad – Welke boodschap wil u meegeven voor de toekomst van onze Lebuinusgemeente?

8 september 2020

Als een uitvloeisel van de actie ‘Sporen die er toe doen / Gezonde Financiën’ is er op dinsdagavond 8 september in de Lebuinuskerk om 20:00 u een gemeenteberaad als een eerste brainstorm-bijeenkomst met als onderwerp: ‘Welke boodschap wilt u / wil jij meegeven voor de toekomst van de Lebuinusgemeente?’ Wàt is belangrijk voor u om vast te houden, waarin wilt u vernieuwen, waar wenst u accenten te leggen? ALLES mag en kan gezegd worden.

Het is een oproep aan ons ALLEN om deze EERSTE stap te zetten. De uitkomsten van deze brainstormsessie worden voortgezet in gesprekken in kleinere groepjes en gerichte gesprekken met focus-groeperingen binnen de kerkgemeenschap. Daarover wordt u later geïnformeerd.

Graag AANMELDEN via het kerkelijk bureau. Meer informatie staat in de Wervel. Als u er niet kunt zijn en toch iets had willen zeggen dan kunt u schrijven / mailen naar Marinka Smith – scriba: marinka.smith@lebuinuskerk.nl of bellen naar Rommy Pebesma – voorzitter taakgroep pastoraat tel. 06-57582340

Hartelijke groet namens de kerkenraad, Tiemen van der Kolk

©Eerde Bruining
©Eerde Bruining
©Eerde Bruining