WELKOM IN DE LEBUINUSKERK


Geef  VANDAAG,
voor de kerk van MORGEN

Doet u ook mee?


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info

10:00 uur – ds. Saar Hoogendijk reserveren noodzakelijk – Klik hier voor reserveren

19 juli 2020

Deze zondag

Voorganger: ds. Saar Hoogendijk. De lezingen vindt u in de liturgie.

Gemeentezang beperkt mogelijk.

Er is een kindernevendienst (dat zal de komende tijd om de week zijn)

Aanmelding per persoon d.m.v. het formulier, dat u hieronder vindt of telefonisch bij het Kerkelijk Bureau tel. 0570 645962 Uiterlijk vrijdagmiddag 12.00 uur.

Niet aanmelden bij gezondheidsklachten en koorts.

Tijdens de zondagsdienst